Het nutteloze feitje van de dag: Boze boeren

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

We kennen allemaal de beelden van het Malieveld vol met trekkers en tractoren, maar wist je dat boerenprotest niet alleen iets is van onze tijd? Al vele eeuwen geleden kwamen boeren in opstaad, zo vond in 1491 en 1492 de 'Opstand van het Kaas- en Broodvolk' plaats. De oorzaak van de opstand in Kennemerland en West-Friesland tegen de stadhouder Jan van Egmont was een belastingverhoging en de moeilijke economische positie waarin de boeren zich destijds bevonden. De naam van het 'kaas- en broodvolk' is afgeleid van de vaandels die de boze boeren droegen, waarop een kaas en een brood waren geschilderd om daarmee duidelijk te maken waarvoor zij streden. Weer eens wat anders dan Farmers Defence Front.

De opstand van het Kaas- en Broodvolk in Haarlem in 1492 (WikiCommons/Simon Fokke/Nationaal Gevangenismuseum)
De opstand van het Kaas- en Broodvolk in Haarlem in 1492 (WikiCommons/Simon Fokke/Nationaal Gevangenismuseum)