Hoe brengen mensen over de hele wereld hun tijd door ?

Slapen, werken, eten, vrije tijd - elk mens besteedt tijd aan deze activiteiten. Maar hoe vergelijkbaar zijn de dagelijkse activiteiten van mensen over de hele wereld? Dit is wel een onderzoek waard, niet alleen om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar omdat dit inzicht geeft in de verschillen met betrekking tot de levensomstandigheden, economische kansen en het algemeen welzijn.

Hier bekijken we de gegevens. We onderzoeken enkele van de belangrijkste patronen die naar voren komen uit enquêtes over tijdsbesteding in verschillende landen, en graven vervolgens dieper om te begrijpen hoe deze verschillen belangrijk zijn voor het welzijn van mensen.

Dagelijkse activiteiten: overeenkomsten en verschillen tussen landen
In de grafiek in het Twitterbericht hieronder wordt de gemiddelde tijdsduur van een aantal gemeenschappelijke activiteiten vergeleken. De gegevens zijn afkomstig van de OESO.

Het eerste dat in deze grafiek opvalt, is dat er inderdaad veel overeenkomsten zijn tussen landen.

Dit is niet verrassend - de meesten van ons proberen onze dagen op te splitsen in "werk, rust en plezier", en dus zijn er enkele voorspelbare patronen. We besteden de meeste tijd aan werken en slapen; en betaald werk, huishoudelijk werk, vrije tijd, eten en slapen nemen samen 80-90% van de 1440 minuten die we allemaal elke dag ter beschikking hebben, in beslag.

Maar als we goed kijken, zien we ook enkele belangrijke verschillen. Kijk eens naar het slapen. Uit dit onderzoek blijkt dat van alle landen de Zuid-Koreanen het minst slapen - gemiddeld 7 uur en 51 minuten slaap per dag. In India en de Verenigde Staten, aan de andere kant van de wereld, slapen mensen gemiddeld een uur meer.

Werk is een andere belangrijke activiteit waarbij we grote verschillen zien.  De landen in de grafiek zijn gesorteerd op betaalde werkuren - van hoog naar laag. In China en Mexico besteden mensen op een gemiddelde dag bijna twee keer zoveel tijd aan betaald werk als mensen in Italië en Frankrijk, houd er wel rekening mee dat deze grafiek alleen de gegevens toont van mensen in hun arbeidsleven, van 15 tot 64 jaar. Dit is een bekend patroon: mensen in rijkere landen kunnen het zich veroorloven om minder te werken.

Verschillen in demografie, opleiding en economische welvaart dragen allemaal bij aan deze ongelijkheden in werk en tijdsbesteding. Maar wat duidelijk is in de grafiek hier, is dat er ook enkele verschillen in tijdsbesteding zijn die niet goed worden verklaard door economische of demografische verschillen. In het Verenigd Koninkrijk brengen mensen bijvoorbeeld meer tijd door met werken dan de mensen in Frankrijk; maar in beide landen geven mensen aan dat ze evenveel tijd besteden aan vrijetijdsactiviteiten.

Culturele verschillen spelen hier waarschijnlijk een rol. De Fransen lijken veel meer tijd te besteden aan eten dan de Britten - en in dit opzicht sluiten de gegevens eigenlijk aan bij bekende stereotypen over de eetcultuur. Mensen in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje trekken meer tijd uit om te eten dan mensen in de meeste andere Europese landen. Het land waar mensen de minste tijd doorbrengen met eten en drinken is de VS (63 minuten).

Het onderzoek gaat nog dieper in op de verschillen van tijdbesteding, meer statistieken vind je hier.