Mensen, muggen, vogels.. allemaal besmettelijk

Vogelgriep, grijpt om zich heen..

Van het NVWA:

Ziekteverschijnselen van vogels bij vogelgriep
Na infectie worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste symptomen zijn:

algehele duidelijke sloomheid
de dieren maken geen geluid meer.
In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren:

ademhalingsproblemen
plotselinge sterfte
daling water- en voeropname
legdaling
windeieren en bleke schalen
diarree
zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
oogontstekingen
zenuwverschijnselen

Voor particulieren: Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels..
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening). Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Van het RIVM:

Wat zijn de klachten van vogelgriep bij mensen?
Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of conjunctivitis (oogontsteking). De ziekte verloopt meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.