Nu al een tekort aan beschermende schorten in het ziekenhuis ?

Op Twitter kwam ik onderstaand bericht tegen, hierin wordt gesproken over een tekort aan beschermende schorten in het ziekenhuis. De beschermende schorten maken naast medische mondkapjes en handschoenen een belangrijk onderdeel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Als dit een juiste schets is van de huidige stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen, is dit diep en diep triest !

Misschien zit er enkel wat ruis op de logistieke stromen van deze schorten, en is het een tijdelijk 'probleempje'. Financiële middelen voor een structurele loonsverhoging in de zorg zijn er volgens ons kabinet niet, maar laten we hopen dat ze wel het fatsoen hebben om de zorg met deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aan de slag te laten gaan.