De doodstraf: niet als gevangenissen zouden zijn als Pyatak!

Ik vermoed dat de meesten van jullie mij wel kennen als een licht naar rechts leunende mede-FOK!ker die sporadisch briljante vindsels op JijBuis plaatst waarvan ik vind dat ik je daar deelgenoot van moet maken. Vandaag een filmpje dat ik al een tijdje geleden voor ogen kreeg en mij van mijn geloof in de doodstraf deed vallen.

Ik geloof, hoewel zelf niet als streng christen te boek staande, in de woorden die te vinden zijn in het Oude Testament, Exodus 23-25. Hier wordt gesproken hoe te handelen wanneer iemand een 'dodelijk verderf' heeft gepleegd, een moord dus zeg maar:

23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel,

24 Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.

25 Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/21.html

Deze strofe is ook wel beter bekend als de verkorte versie "oog om oog, tand om tand." Nou kun je in de Bijbel voor elk wat wils vinden en dat geldt ook hiervoor. In het Nieuwe Testament kun je de bergrede vinden waarin een relaxte hippie zijn volgelingen voorhoudt dat het beter is om je andere wang toe te keren dan vergelding proberen te krijgen als je iets is aangedaan. Nu vind ik die Jezus verder een beste, brave zooiensteker en ook 'helemaal te wauw', 'blits' en 'keigaaf' maar moet het toch in dit geval oneens zijn met deze vroege Koos Koets. Vergelding hoort bij een gezonde maatschappij en als we misstanden niet bestraffen lopen we het risico uiteindelijk terecht te komen in een anarchistische puinhoop waar alleen nog het recht der sterkste zal gelden. Voor bepaalde misdaden zou het daarom goed zijn als er ook een 'finale straf' zou bestaan. Een soort voor 'doorverwijzing' naar een hogere rechter. Sommige daden zijn gewoon té erg om slechts af te doen met wat jaartjes in een vakantieverblijf en smeken gewoon om vergelding van 'bloed voor bloed'. Daarom was ik ook altijd voorstander van de doodstraf (onder voorbehoud van hetgeen ik in de laatste alinea stel).

Begrijp me overigens goed; ik ben geen strenge mannenbroeder van de SGP. Hoewel ook zij de woorden in 'het goede boek' veelal letterlijk nemen, en dus ook voorstander zijn van de doodstraf, maken veel andere verschillen in levenswijze tussen 'hen' en 'mij' dit een wat ál te ongemakkelijke combinatie. Het feit dat ik liberaal ben op sociaal vlak: 'leef zoals je wilt leven zolang je daarmee geen anderen schaadt', plus het feit dat ik hun levensstijl niet echt de mijne kan noemen, maken dat ik me niet lichtvaardig zal bekeren tot het 'mannenbroederschap'.

Tevens ben ik geen volger van het maangeloof. Ik houd veel te veel van varkensvlees, ben er absoluut niet voor te porren om vijf maal daags met mijn r**t naar Mekka te buigen (of was het nou juist andersom?) en wederom is mijn levensmotto, 'leef zoals je wilt leven zolang je daarmee geen anderen schaadt', in tegenspraak met deze politieke ideologie.

Waarom dan deze lange inleiding, zul je je nu misschien afvragen. Nou, ik ben namelijk niet meer voor de doodstraf, daarom! En in het volgende filmpje zie je ook waarom. Het gaat over een gevangenis in Rusland, de Pyatak Prison, waar de gevangenen misschien eerder verlangen naar het gemak van een snelle dood boven het levenslang vegeteren in dit troosteloze verblijf. Hier geen Playstation-4 Plus, keuze uit meerdere menu's en eenvoudig even vlug naar buiten glippen om een onvrijwillige (vanuit het slachtoffer dan) wip te doen. Geen mobiele telefoon, computer, bezoekrechten (hoogstens tweemaal per jaar, maximaal 2 uur lang) en schier eindeloos genot van illegale middelen. Geen luxueuze toestellen, die in een hipster-gym niet zouden misstaan hier, je loopt maar rondjes op een 'pleintje' van twee bij twee meter! Hier in Pyatak zit je dus om te boeten voor je misdaden!

Pyatak werd in de zestiende eeuw opgezet als klooster maar de atheïstische commies maakten er in 1917 (de Oktoberrevolutie) een gevangenis van door de onteigening van kerkeigendommen die gedurende die tijd plaatsvond. En de Here dank dat zij dat deden want hiermee werd dus eigenlijk de oplossing gevonden voor het 'probleem' waarmee veel mensen worstelen als het over de doodstraf gaat: "Wat als hij/zij nou onschuldig is?" Nou, niks aan het handje dus want de onschuldige is dan nog gewoon in leven (hoewel misschien wel 'enigszins beschadigd' door het verblijf in Pyatak) en kan netjes worden vrijgelaten met een bosje bloemen en een "Sorry hoor, foutje, kan gebeuren!"

Rusland besloot in mei 1996, onder Boris Jeltsin, om de doodstraf af te schaffen. Dit om in aanmerking te kunnen komen voor lidmaatschap van deugclub 'Raad van Europa.' De Pyatak-gevangenis vormt een uitstekend alternatief voor de doodstraf maar ik vrees dat er toch veel gevangenen in Pyatak zullen zijn die nog wel zouden terugverlangen naar de 'hippie-straf' van de kogel in de nek in plaats van een levenslang verblijf in Pyatak. Een kort moment van pijn en alles is over, of een onbepaalde tijd 'leven' in een troosteloze toestand. Je zou er bijna medelijden mee krijgen totdat je weer ziet dat de beesten die er zitten daar bepaald niet zonder reden zitten!

Toch nog even terugkomen op het feit dat ik van de doodstraf afzie: dit natuurlijk alleen onder het voorbehoud dat we ook een soortgelijk verblijf weten te krijgen om ons eigen afval verder in kwijt te raken. De Russen hebben ons de weg getoond: afschaffen die doodstraf/levenslange 'vakantiestraf' en hoppetee, in de vergeetput met je criminele donder!