Astrale projectie en occult misbruik AIVD en anderen!!!

In onze submit vonden wij de volgende onthulling, die van dermate aard is dat wij vinden dat we deze enorme beerput moeten open trekken. Hieronder integraal de submit en een samenvatting van de bijbehorende tweets. 

"Misdaden tegen de mensheid mail naar alle politieke partijen die dit overigens wel weten hoor! Wordt tijd om in te grijpen anders zal de burger denken dat de overheid haar taken niet naar behoren uitvoert en er hiervoor ministeriële verantwoordelijkheid moet worden genomen!
De documenten behorende bij deze mail vind u via de volgende link!: 
https://twitter.com/shaffy1807/status/950608695297302529"

De hierboven genoemde mail is een klacht van Shafier H. tegenover een grote hoeveelheid individuen, waaronder 'Danny', 'vrienden van Danny', 'de wijkagent met de blauwe ogen', 'Bonnie (wijkagent) en nog een agent die samen Bonnie en ook een keer met Rutten is langsgekomen met felblauwe ogen' en 'mensen die ik vergeten ben te noemen'.

De mail luidt als volgt:

"Het schijnt dat ze de hygiëne regeltjes niet hebben gevolgd 17 mnd. lang! Dus zijn er mensenrechten geschonden en moeten ze aangeklaagd worden voor misdaden tegen de mensheid! De niet-bezeten mensen hadden de bezeten mensen en/of gehypnotiseerde mensen zichzelf kunnen laten reinigen uit hygiënische overwegingen! Waarom ze dat niet hebben gedaan kunnen ze tegen de rechter zeggen! Ik wil ook dat Medisch Centrum Alkmaar mede wordt aangeklaagd en Pieter van Foreest alsmede Philips Lighting BV en Gemeente Zoetermeer en Den Haag, het OM, Ernst & Young, Vidomes Woondiensten, Politie, Gemeente Rotterdam en de AIVD o.a. worden aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid!

Excuses omdat 1 politieklacht grof taalgebruik bevat omdat de Politie de situatie van bezetenheid niet heeft beëindigd na het indienen van Politieklachten! Hierbij ingesloten een deel van de Politieklachten, Ombudsmanklachten en wat documenten die het verhaal beter uitleggen!".

Hieronder nog wat citaten uit de overige documenten die op Twitter zijn terug te vinden, die een duidelijk licht schijnen op deze grove misdaden.

"Ze hebben (een) entiteit(en) die door mijn ogen kunnen kijken van een afstand! Alleen door mijn ogen en niet door iemand anders ogen! Dat is dus astrale projectie wat zij dus aan het doen zijn! Iemand die telepathie kan heeft dit opgestart in 2014 en telepathie achtergelaten in een elementaal en toen is iemand gekomen die astraal kan projecteren en dat achtergelaten in een elementaal!"

Je kunt de hele bizarre reeks gebeurtenissen nog eens nalezen op Twitter.

Occulte verkrachtingen door satanisten

Er is ook nog eens sprake van occulte verkrachtingen door satanisten