Lokale interruptie: Coffeeshop geheimen

Soms is het nodig om een vergadering in beslotenheid te hebben. Enkele onderwerpen zijn soms dermate gevoelig dat ze niet in alle openheid kunnen worden besproken. Het gaat dan vooral over onderwerpen die onrust kunnen veroorzaken, de veiligheid in gevaar kunnen brengen of de onderhandelingspositie van de gemeente aantasten. Vooral de commissie Financiën & Bestuur is een commissie waarbij besloten vergaderingen nogal eens voorkomen. In sommige steden blijven bepaalde partijen principieel weg bij besloten onderdelen. In Eindhoven wordt er niet moeilijk over gedaan. Er wordt dan ook zorgvuldig mee omgesprongen waardoor er geen onnodige dingen achter gesloten deuren worden besproken.

Afgelopen Dinsdag was het weer zo ver. Op de agenda stonden het toezicht en handhavingsbeleid van de gemeente en het coffeeshopbeleid. Onderwerpen die in mijn portefeuille als raadslid vallen. Wat er precies besproken werd ga ik hier natuurlijk niet vertellen. Zou ik dat doen dan hangt me vervolging door justitie boven het hoofd. Wanneer de geheimhouding wordt opgeheven, en dat zal eens gebeuren, kan ik er meer over vertellen. Overigens werd tijdens deze vergadering de geheimhouding op het onderwerp het bouwproject in de Gerretsonlaan opgeheven. Dat er een financiële kater voor de gemeente aan zat te komen wisten we al twee maanden voor de pers dat wist.

Voor zover ik wat mag vertellen over de coffeeshopdiscussie. Het gaat om de invoering van het landelijke beleid rondom de besloten clubs die coffeeshops moeten worden. En ik kan je vertellen dat dat voor gemeenten nog behoorlijk wat kopzorgen gaat opleveren. Maar ook de gebruiker kan allerminst gelukkig zijn. Los van mijn mening over de kabinetsplannen an sich. De uitvoerbaarheid van het beleid rammelt als een collectebus. En daar ben ik niet geruster op geworden. Wanneer de geheimhouding opgeheven wordt zal ik uitleggen waarom.

Je vraagt je wel eens af in welke werkelijkheid sommige mensen in Den Haag leven. De wijze waarop het coffeeshopbeleid wordt doorgedrukt is een van de redenen waarom men vertrouwen in de landelijke politiek verliest. Niemand is blij met dit beleid behalve een paar mensen die het als politiek wisselgeld gebruikt hebben. Wat mij betreft legaliseren ze de verkoop van softdrugs direct en reguleren ze de markt. Zowel financiëel als qua veiligheid heeft het enkel voordelen. Maar ook ieder die tegen legale drugs bent zal dit beleid een gedrocht van het zuiverste water noemen. Helaas heb je daar als lokale overheid mee te dealen.

Rogier Verkroost (28) is gemeenteraadslid namens D66 in Eindhoven. Op de weblogserie 'Lokale interruptie' beschrijft hij het reilen en zeilen van een lokale politicus.