AI Picture Gallery #5

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

prompt: cyber fire mage, elf male, cyberpunk 2077, wide angle, portrait, finely detailed in art nouveau style, cinematic lighting, intricate filigree design, by symmetrical, dramatic lighting, intricate design. high detail, digital painting, hyperrealistic, photographic, artstation, concept art, volumetric lighting, graded colors, octane render 8k, Ray trace, Unreal Engine 5, artists Artgerm, Alphonso Mucha