Vast werk groeit sterker dan flexwerk

4. Werkloosheid verder gedaald

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 281.000 nieuwe vacatures en werden er 273.00 vacatures vervuld. Anders dan in het vierde kwartaal nam het aantal vervulde vacatures sneller toe (+12.000) dan het aantal ontstane vacatures (+8.000). In vergelijking met de piek eind 2007 lag zowel het aantal vervulde (+9.000) als het aantal ontstane vacatures (+4.000) eind maart 2018 hoger.

Arbeidsmarkt twee kwartalen gespannen
Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 1,6 werklozen. De arbeidsmarkt is nu twee kwartalen gespannen. Een gespannen arbeidsmarkt betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

Werkloosheid verder gedaald
In het eerste kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 368.000 personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit zijn de werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Hun aantal nam af met 30.000 personen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee was 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze 16 kwartalen op rij gedaald.

Ook het aantal werklozen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, is verder afgenomen. In het eerste kwartaal van 2018 waren er 136 duizend mensen langdurig werkloos. Dat zijn er 46.000 minder dan een jaar eerder. Daarmee kwam het aandeel langdurig werklozen in de totale werkloosheid uit op 34 procent.

Drie jaar eerder bereikte het aandeel langdurig werklozen het hoogste punt met 44 procent. Sindsdien is dit aandeel afgenomen. Deze daling was relatief sterk onder 25- tot 45-jarigen. Begin 2018 was 28 procent van de werkloze 25- tot 45-jarigen een jaar of langer op zoek naar werk. Bij 45-plussers was er weliswaar ook sprake van een afname, maar blijft het aandeel langdurig werklozen met 56 procent relatief hoog. Onder jonge werklozen (tot 25 jaar) was dit het laagst met 10 procent.

Stromen tussen arbeidsposities (Foto: cbs)
Stromen tussen arbeidsposities (Foto: CBS)