Vast werk groeit sterker dan flexwerk

3. Aantal vacatures stijgt verder

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 235.000 openstaande vacatures, 49.000 meer dan een jaar eerder. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna vijf jaar. Er zijn al meer dan tweeënhalf keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand bereikt werd (91.000 vacatures per eind juni 2013). Alleen in de jaren tussen 2006 en 2008 waren er meer vacatures dan nu. Destijds lag de piek op 249.000, 14.000 meer openstaande vacatures dan in het eerste kwartaal van 2018.

Meeste vacatures erbij in de zakelijke dienstverlening
In bijna alle bedrijfstakken nam het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal toe, het meest in de zakelijke dienstverlening (+2.000). Ook in de bedrijfstakken vervoer en opslag en de handel kwamen er bijna 2.000 vacatures bij. Alleen in de financiële dienstverlening en in de overige diensten was er in het eerste kwartaal een kleine afname. Met 45.000 vacatures is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal.

Het aantal openstaande vacatures in de informatie en communicatie groeide naar 17.000 , het hoogste aantal ooit gemeten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 10 duizend vacatures meer in de zakelijke dienstverlening. Ook in de handel (+9.000), de bouw (+6.000) en de industrie (+5.000) is het aantal vacatures aanzienlijk toegenomen in vergelijking met eind maart 2017.

Vacaturegraad neemt toe
Dankzij een oplopend aantal vacatures steeg de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, van 27 naar 29 in het eerste kwartaal. Een jaar geleden was dat nog 24 op de 1.000 banen. Tien jaar geleden lag de vacaturegraad op 30, en in het tweede kwartaal van 2007 zelfs op 32, de hoogste stand in de afgelopen twintig jaar.

Al bijna vier jaar is de vacaturegraad het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Eind maart waren er in deze bedrijfstak 65 vacatures op duizend banen, een toename van 8 in het eerste kwartaal. De grootste stijging (van 26 naar 36) doet zich echter voor in de bedrijfstak winning en distributie van water. Ook in de bouw is de vacaturegraad hoog (50 vacatures per duizend banen). Daarentegen is de vacaturegraad het laagst in het onderwijs, met 10 vacatures per 1.000 banen.