Vast werk groeit sterker dan flexwerk

2. Grootste stijging banen in de handel, vervoer en horeca

In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca stegen de banen in het afgelopen kwartaal, met 23.000, het sterkst. Het is de grootste stijging in deze bedrijfstak na het eerste kwartaal van 2006.

Ook in de zakelijke dienstverlening (+21.000), uitzendbranche (+17.000), zorg (+5.000) en industrie (+3.000) is de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2018 gegroeid. De groei in de zorg is wel minder groot dan in het vorige kwartaal. In heel 2017 groeide de zorg met ongeveer 37.000 banen. Het aantal banen in de overige bedrijfstakken bleef in het eerste kwartaal van 2018 min of meer gelijk.

Ruim 40 procent van alle banen die er in de afgelopen vier jaar zijn bijgekomen, is toe te schrijven aan de uitzendbranche (+261.000). Hiermee telt de uitzendbranche 845.000 werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers.

Meer gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 3,3 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 27 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim.

Vast werk meer gegroeid dan flex bij werknemers
In het eerste kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 124.000 hoger dan een jaar eerder, een groei van 2,4 procent. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in een jaar tijd met 38 duizend toe, wat neerkomt op een groei van 2 procent. Naar verhouding groeide bij werknemers het vaste werk daarmee sterker dan het flexwerk. Dit was sinds begin 2009 niet meer voorgekomen. Hiermee is het aandeel werknemers met een vast contract met 73,3 procent iets hoger dan een jaar terug. De toename betrof vooral werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan.