FOK!toen: 01-02-1953 de Watersnoodramp

Sint-Ignatiusvloed, Beatrixvloed, de stormramp, de watersnoodramp, de watersnood van 1953. Verschillende namen voor dezelfde ramp. De ramp die zich voltrok in de vroege uren van zondag 1 februari 1953 en die alleen al in Nederland het leven kostte aan 1836 mensen. 

Uitzonderlijke omstandigheden
Een zware noordwester storm met orkaankracht boven Schotland ontwikkelde zich op 31 januari over de volle lengte van de Noordzee en stuwde het water door de trechtervorm van de zee op tot enorme hoogte. De lange duur van deze storm (In Den Helder mat men op 31 januari en 1 februari een gemiddelde windsnelheid van windkracht 8) in combinatie met een springvloed bleek funest voor veel slecht onderhouden dijken in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In totaal zou bijna 18 kilometer dijk bezwijken en 165.000 hectare land onderlopen.

Weerkaart 31 januari 1953
Weerkaart 31 januari 1953 

Zaterdag 31 januari
Vanaf zaterdagmorgen maakte de Stormvloedseindienst, nu nog bestaand als Stormvloedwaarschuwingsdienst in opdracht van het KNMI , bij geabonneerde dijkbeheerders, waterkeringbeheerders en gemeentes melding van een opkomende 'zeer zware noordwesterstorm'. Het waterpeil tijdens laagwater in de avond beloofde niet veel goeds. Het peil stond op dat moment ongeveer even hoog als normaal bij hoogwater. In de weersverwachting van het KNMI van die avond waarschuwde men voor 'gevaarlijk hoogwater', op dat moment de hoogst mogelijk staat van alarm. Deze waarschuwing werd door velen niet op de juiste waarde geschat. Hierdoor mislukte een poging van de Stormvloedseindienst en KNMI om de radiozenders Hilversum 1 en 2 gedurende de nacht in de lucht te houden. Deze sloten, als normaal, na het laten horen van het Wilhelmus om middernacht. Ook de bemande telefooncentrales sloten op de voor hen normale tijd. 

Het weerbericht van 31 januari met daarin de waarschuwing van de Stormvloedseindienst:

Veel waterschappen en gemeentes waren echter niet geabonneerd op meldingen van de Stormvloedseindienst en ontvingen hierdoor de waarschuwing niet. Ondanks dat de ernst van de situatie goed was ingeschat gingen honderdduizenden mensen hierdoor ongewis de nacht in en zouden door het water worden verrast.