FOK! op de Bevrijdingsfestivals 2012

Jaarlijks viert Nederland op 5 mei de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag staan daarnaast ook verworvenheden als vrijheid, democratie en mensenrechten centraal. Om dit alles te vieren worden ieder jaar in het hele land grote festivals georganiseerd.

Bij deze Bevrijdingsfestivals is iedereen, jong en oud, welkom om samen de vrijheid te vieren onder het genot van een groot aantal optredens. Drie ambassadeurs van de vrijheid worden in helikopters van Defensie door het land gevlogen om op zo veel mogelijk festivals op te treden. Die eer viel dit jaar ten deel aan Alain Clark, Go Back To The Zoo en Nick & Simon.

FOK! was op maar liefst 12 festivals met fotografen aanwezig om dit alles vast te leggen. Klik op de onderstaande steden voor de specials:Op Bevrijdingsfestival Groningen was het prima weer
(foto: FOK! - Barbara Kamphuis)