Amsterdam wil geen blauwe zone voor fietsen

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer) ziet niets in een proef met fietsparkeervakken op straat waarin alleen voor een beperkte tijd kan worden geparkeerd. De VVD had zo'n proef voorgesteld op plekken waar fietsen nu vrijwel alleen in ondergrondse fietsparkeergarages neergezet mogen worden.

Volgens VVD-raadslid Anne Marttin kan het verplichte gebruik van fietsparkeergarages op bijvoorbeeld het Beursplein soms te omslachtig zijn als fietsers alleen even kort in een winkel moeten zijn. Ze vroeg daarom of het stadsbestuur kort-parkeerplekken kon maken met blauwe fietsnietjes, 'naar voorbeeld van de blauwe parkeerzone van de auto'.

Zestig minuten
Marttin stelde een maximale parkeerduur van zestig minuten voor. Dat zou dan bijvoorbeeld gecontroleerd kunnen worden door handhavers, het personeel van de ondergrondse parkeergarages zelf of door middel van een 'technologische oplossing ingebouwd in de fietsnietjes'.

De Vries erkent in antwoord op de vragen van de VVD dat het parkeren in een fietsparkeergarage inderdaad soms als omslachtig ervaren kan worden. Tegelijkertijd vindt hij wel dat het gebruik van een ondergrondse fietsenstalling 'vooral voordelen kent'. Ook wijst hij erop dat er nu al vaak een klein aantal bovengrondse fietsparkeervakken bij de parkeergarages zijn.

Efficiënt
"De huidige fietsvakken bieden al een klantvriendelijke en efficiënte manier om de kortparkeerder in aanwijsgebieden te faciliteren", vindt De Vries. "Het college is daarom van mening dat een pilot met 60minuten-fietsparkeervoorzieningen overbodig en niet wenselijk is."

De handhaving zou bij de door de VVD voorgestelde proef volgens De Vries ook ingewikkeld zijn. Personeel van ondergrondse fietsparkeergarages is niet bevoegd om fietsen weg te slepen of boetes te geven. Ook zijn er 'geen juridisch houdbare efficiënte, technische mogelijkheden' om te controleren of fietsen er langer dan zestig minuten staan.