Input gewenst; Thema- en categorieindeling?

Zoals we kort na de lancering van de nieuwe site een klein half jaar geleden al meldden is het de bedoeling om een grote verbetering aan te brengen in de categorieën en categorie-indelingen.

Een kleine uitleg van de situatie.

FOK! heeft momenteel Thema's (Actueel, Entertainment, Sport, Games en Film & TV). Binnen elk thema vallen een aantal categorieën. Zo vallen onder 'entertainment' bijvoorbeeld de categorieën showbiz, muziek, film, televisie en media & cultuur.

Die indeling is nog zeer sterk gebaseerd op de oude site en we beseffen dat die indeling niet altijd even logisch, of zelfs wenselijk is. Tegelijk is het zo dat sommige categorieën nauwelijks gebruikt worden, en we soms berichten onder moeten brengen onder een categorie omdat een passende categorie ontbreekt.

De vragen die we hebben:

1. Zijn er ideeën mbt Thema's? Nieuwe suggesties voor thema's, wijziging van de in thema's ondergebrachte categorieën, aanpassingen e.d. zijn welkom.

2. Zijn er categorieën die je mist? Zo ja, welke en in welk(e) thema('s) zou die moeten worden ondergebracht? (een categorie kan in meerdere thema's worden ingedeeld)

Mede op basis van jullie input zal gekeken worden naar een herindeling en herziening van de thema's en categorieën.

Om het overzicht te bewaren zullen niet-serieuze reacties worden verwijderd, zodat de serieuze meedenkers niet bedolven worden onder djeez-geneuzel e.d.

Let wel; het al dan niet kunnen filteren of andere zaken mbt weergave en navigatie vallen buiten de scope van de vraagstelling.