FOK! verslaat Swordstone - knockout 1e ronde

Onlangs ontving FOK! van Stichting Swordstone een sommatie om 960 euro te betalen wegens het gebruik van een foto van Johan Cruijff uit de jaren 70, welke een user op ons forum in een topic over Ajax had geplaatst. Wij hebben de foto in kwestie direct verwijderd en gemeld dat daarmee de zaak wat ons betreft af was. Peter-Vincent Schuld (die zich tegenwoordig 'Copyright Enforcement Officer' noemt) van Stichting Swordstone meldde dat de hele boel naar de deurwaarder zou gaan. Prima. In plaats daarvan ontvingen wij een brief van Mr. L. Verkoren, waarin werd gesteld dat wij binnen 8 dagen alsnog moesten betalen. Zo niet zou ik onmiddellijk en zonder pardon gedagvaard worden!

Welnu; de kogel is door de kerk en Guus de Jong (foto's van Guus de Jong - de gast die dat plaatje heeft geschoten) laat via Peter-Vincent Schuld van Stichting Swordstone (die het vuile werk weer door Mr. Luc Verkoren laat opknappen) weten dat de zaak is afgedaan.
Mijn gemaakte kosten; nul komma nul. Ik heb wat gebruik gemaakt van Google en tips van tientallen users (waaronder een aantal juristen en fotografen die deze manier van handelen ook stellig verwerpen - waarvoor dank!) en op basis daarvan een jurist vastgeluld. Nu wil ik mezelf natuurlijk niet op de borst kloppen, maar leuk is het wel.

Natuurlijk bestond er wat mij betreft nooit enige twijfel dat we, mocht dit überhaupt voor komen, dit op onze sloffen zouden winnen, maar het blijft toch altijd weer spannend. En ergens ben ik wel wat teleurgesteld, want ik had me - al zeg ik het zelf - FOK!king goed voorbereid. Inmiddels ben ik volledig op de hoogte van repliek, dupliek, rolzittingen en - niet te vergeten - jurisprudentie op dit gebied. Ik heb dan ook een aantal tips voor andere slachtoffers van Stichting Swordstone. Dit is geen juridisch advies natuurlijk en ik stel op voorhand dat ik geen enkele aansprakelijkheid accepteer mocht dit toch anders aflopen. Maar toch.

1. Ga nimmer akkoord met de 200% verhoging die vaak geclaimed wordt omdat er geen toestemming was verleend. Jurisprudentie leert dat geen enkele rechter deze ooit heeft toegekend, omdat het het karakter heeft van een boete, en omdat de sitehouder uiteraard geen kont te maken heeft met voorwaarden van een fotografenfederatie waar hijzelf geen contract mee heeft. Ook gemaakte kosten worden in geen enkel geval wat ik heb kunnen vinden toegewezen. Rechters zijn van oordeel dat het normale handelingen zijn die men verricht (sturen van een sommatie e.d.).

2. Vraag om bewijs dat de foto van Dhr. Schuld is danwel of hij kan aantonen dat hij de belangen behartigt van de rechthebbende. Vraag om een door auteursrechthebbende ondertekende, gedateerde machtiging met een kopie van het legitimatiebewijs van auteursrechthebbende. Zonder die kopie is het onmogelijk de authenticiteit van de handtekening te verifiëren. Vooral het feit dat al eerder een niet ondertekend, kennelijk antigedateerde volmacht is geleverd aan LucasWasHier is iets dat je zeker moet aankaarten. Vraag natuurlijk ook om bewijs dat het om dezelfde foto gaat. Bij SDNL werd namelijk al een verkeerde foto geclaimed door Swordstone en Dhr. Schuld, wat niet direct pleit voor de zorgvuldigheid waarmee hij te werk zou behoren te gaan.

Deze twee tips wilde ik graag met jullie delen. Een paar key-quotes van de jurist van Swordstone:

"Met de juridische uitleg van uw positie kan ik mij verenigen. Het is niet de bedoeling van Swordstone of van mij u in rechte te betrekken.", "Formeel valt u niets te verwijten", "Schendingen van auteursrechten zijn uw probleem niet", "de privacy van uw gebruikers is heilig" en "Verder ben ik het helemaal met u eens."

Geweldig! Een paar mailtjes en men druipt af en dat doet mij denken dat Swordstone toch vooral werkt op basis van dreigementen. Ze weten zelf dondersgoed dat ze allesbehalve sterk staan, en gelukkig maar. Vrijheid zou ernstig in het geding komen als communicatiesites als FOK! en duizenden anderen het werk onmogelijk gemaakt zou worden. Er zijn betere manieren om schending van auteursrecht tegen te gaan. Mr. Luc Verhagen lijkt het met me eens te zijn. Laten we hopen dat Swordstone, Peter-Vincent Schuld en fotografen als Guus de Jong dat ook gaan inzien. Met vriendelijk overleg bereik je meer dan met dreigementen en grootspraak. Zéker als je niet bereid bent je grootspraak waar te maken.

We kunnen weer met een gerust hart ademhalen. En tegen Peter-Vincent Schuld, Guus de Jong en consorten zeg ik slechts; tot ziens en bedankt voor de vis!

Ik hoop dat deze zaak voor andere slachtoffers van Swordstone enig houvast biedt, en dat Swordstone de belangen van haar clienten voortaan op een andere manier zal behartigen. Bijvoorbeeld door gewoon een vriendelijk verzoek tot verwijdering te sturen.

De mailwisseling tussen FOK! en Mr. L. Verkoren vind je overigens hier.

UPDATE: Extra linkjes toegevoegd