Joost Niemöller - Kwaad

De afgelopen week verscheen het boek Kwaad: Nederlanders Over Immigranten van Joost Niemöller. Veel Nederlanders zijn namelijk ontzettend kwaad. Door de massamigratie van de afgelopen jaren veranderde de samenstelling van de bevolking aanzienlijk, een proces waarvan het einde nog niet in zicht is. Mensen zien hun cultuur verdwijnen en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Men ervaart de multicultuur en vooral de komst van de islam als iets wat hen opgelegd wordt en zien dit als een negatieve ontwikkeling. Steeds meer Nederlanders en ook medelanders voelen zich daardoor aangetrokken tot de PVV van Geert Wilders. Mensen uit alle lagen van de bevolking, in tegenstelling tot de mening van figuren als Pechtold, Klaver en Asscher die de stemmers van de PVV steevast omschrijven als de deplorabelen van dit land, die daarmee eigenlijk alleen maar aantonen hoe ver ze zelf van het gewone volk afstaan.

Joost Niemoller - Kwaad

Journalist Joost Niemöller wilde wel eens weten wat de beweegredenen van deze mensen voor hun denkwijzen zijn en sprak daarvoor uitgebreid met 31 boze Nederlanders: jong, oud, man, vrouw, laag- en hoogopgeleid, hetero, homo en vanuit het hele land en bundelde deze verhalen in zijn vierde non-fictie boek Kwaad: Nederlanders Over Immigranten. In het boek richt Niemöller zijn vizier op het ongenoegen dat onder een groot deel van de Nederlanders heerst. Volgens onderzoeken van bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Regeringsbeleid (WRR) zou zo'n zeventig procent van alle Nederlanders een onbehagen voelen als ze geconfronteerd worden met vragen of belangen van allochtonen boven die van de autochtonen worden gesteld of dat er teveel immigratie is en er zodoende meer grenscontrole zou moeten zijn.

De 59-jarige Joost Niemöller sprak met diverse Nederlanders over uiteenlopende onderwerpen en ontdekte daarbij dat er veel verdriet en woede is. Over de indoctrinatie van de publieke omroepen, de moord op Pim Fortuyn, het verval van de ouderwetse normen en waarden en het politiek correcte gedachtengoed. Opvallend detail daarbij is dat veel van de geinterviewden aangeven dat ze voorheen altijd links stemden tot ze bruut ontwaakten uit hun multiculurele droom die tot een nachtmerrie was verworden. Hoe nijpend deze situatie is blijkt alleen al uit het feit dat op een drietal interviews na alle vraaggesprekken op anonieme basis plaatsvinden. Mensen zijn namelijk bang om uitgesloten te worden in hun vriendenkring omdat ze er een andere mening op na houden dan de rest of zijn zelfs bang om hun baan te verliezen omdat ze een uitgeproken mening hebben over de teloorgang van de huidige maatschappij.

Een maatschappij waarin vrouwen op sommige plaatsen op bepaalde tijdstippen niet meer alleen over straat durven te gaan, een maatschappij waarin vrouwen worden uitgescholden en bespuugd door bepaalde mensen omdat ze zich niet onderwerpen aan de normen en waarden van een invasief gedragende geloofsstroming. Een maatschappij waarmee het volgens de politiek steeds beter gaat, maar waar ook steeds meer mensen zich moeten melden bij een lokale voedselbank wegens armoede. Niemöller, die vroeger als journalist schreef voor onder meer de Groene Amsterdammer en HP/De Tijd, heeft weinig vertrouwen meer in de main stream media. Zo werd er in links-georienteerde programma's zoals De Wereld Draait Door, Nieuwsuur en Jinek nog geen minuut aandacht besteed aan dit ogen-openende boek van Niemöller.

Niemöller is een schrijver die geen blad voor de mond neemt en daarmee een eerlijk geluid laat horen van wat er in de maatschappij speelt. Een maatschappij waarin mensen niet meer hun mening durven te geven en waarin veel onvrede heerst over de huidige situatie. Deze stille onvrede krijgt eindelijk een gezicht in de 352 pagina's dikke pil Kwaad: Nederlanders Over Immigranten.