Blu-ray: Fear the Walking Dead (Seizoen 1)

Zombies zijn hip. Daar heeft AMC's The Walking Dead wel voor gezorgd. Iedereen wil iets met zombies, en dus hebben we inmiddels series als iZombie en Z-Nation. Maar het origineel, gebaseerd op de gelijknamige comic, wil ook een stukje van die taart. En dus is er een spinoff: Fear the Walking Dead.

Kijkend naar The Walking Dead, en je realiserend dat de serie in een ogenschijnlijk wereldwijde epidemie zijn camera steeds maar op een klein deel van de planeet richt, vraag je je wellicht af of er niet elders ook interessante verhalen te vertellen zijn. De serie beantwoordt die vraag af en toe, door de kerngroep in contact te laten komen met anderen, die overduidelijk gevormd zijn door een geschiedenis die net zo interessant kan zijn als die van de hoofdpersonages. Het concept van een wereld die naar de klote is en hoe de overlevenden daarin opnieuw moeten zien te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt biedt plaats voor vele verschillende verhalen vanuit vele verschillende invalshoeken.

Scene uit Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead kiest zo'n alternatieve invalshoek. Om het verhaal te vertellen bladert de kalender een aantal jaren terug en verschuift de focus van de staten Georgia en Virginia, waar The Walking Dead zich afspeelt, naar Los Angeles, California. Daar zien we dat nog niemand weet wat zombies, of 'walkers' zijn wanneer de eerste tekenen van hun bestaan zich aandienen. In slechts een paar afleveringen escaleert de situatie echter en worden de hoofdpersonages gedwongen om te vluchten voor de buitenwereld en contact met anderen te vermijden.

Opvallend verschil tussen Fear the Walking Dead en de moederserie is dat in Fear het bestaan van zombies nog niet een voldongen feit, een vanzelfsprekendheid is, zoals in het origineel. Personages zijn geschokt wanneer iemand zelfs na een aantal pistoolschoten door de borst nog opstaat en blijft aanvallen. Er wordt gesproken over een ziekte, een virus, een aandoening die zich onder de bevolking verspreidt. Tegelijkertijd is dit nog een wereld waarin een dergelijk probleem 'voor anderen' is om op te lossen. Mensen trekken zich terug in hun huis en in een later stadium in een afgezette wijk, in een poging het normale leven te hervatten. Waar dat leven in The Walking Dead tot de geschiedenis behoort, hebben deze personages nog niet geleerd dat los te laten. Niemand is gewend aan zombies en het vertrouwen in de maatschappij dat de problemen uiteindelijk wel worden opgelost is nog alom aanwezig.

De invalshoek die hier gekozen wordt is interessant en vormt een beeld dat bovendien mooi het gat vult dat The Walking Dead achterliet; daar werd in het eerste seizoen eenvoudig over deze eerste fase van de epidemie heen gesproken en was in de eerste aflevering de wereld al vergaan. Hoe gebeurde dat? Wat waren de verschillende reacties van al die verschillende mensen op de gebeurtenissen? Werd het leger ingezet om de bevolking te beschermen? Hoe ging het uiteindelijk toch mis? Fear the Walking Dead beantwoordt deze vragen; ook al is de locatie anders, aangenomen mag worden dat we hier zien hoe de wereld langzaam bewust werd van het bestaan van zombies en leerde hoe dat nieuwe kanten losmaakte in de medemens. Zo lijkt de wereld niet alleen naar de klote te gaan door de zombies, maar ook door de destructieve aard van zij die nog helder van geest, of simpelweg in leven zijn.

Fear the Walking Dead: Cliff Curtis

De grootste dreiging voor Fear the Walking Dead is dan ook dat de verhaallijn zich samenvoegt met die van de moederserie; als deze personages uiteindelijk ook door de wildernis trekken, op zoek naar een nieuw bestaan, wordt het een herhaling van zetten. Deze serie, na The Walking Dead gezien te hebben, is interessant juist omdat het níet hetzelfde is. Juist omdat het de situatie van een andere kant belicht en een deel van het verhaal vertelt dat we tot nu toe hebben gemist. En tegelijk zoekt ook deze serie de menselijke kant op, plaatst het personages in situaties waar keuzes gemaakt moeten worden en ze zichzelf kritisch moeten bekijken, waardoor het een vergelijkbaar publiek zal aanspreken.

Visueel weet Fear zich ook goed te onderscheiden van het origineel; waar de eerste serie wordt geproduceerd in Georgia, is Fear the Walking Dead een van de vele series die in Vancouver, Canada worden opgenomen, terwijl het zich afspeelt (en ook wel enkele opnames heeft gemaakt) in Los Angeles. Dat maakt de omgeving anders, en ook de verminderde focus op zombies zorgt voor een afwisseling ten opzichte van de avonturen van Rick Grimes. Het is een welkome afwisseling: het verhaal van een wereld die 'vergaan' is en waarin de mensheid zichzelf moet zien te hervinden kan veel verhalen opleveren, en het tweede verhaal in deze wereld lijkt net zo interessant te kunnen worden als het eerste, al heeft het eerste seizoen moeite te bewijzen dat de serie niet in seizoen twee alle stoom verliest.

De blu-ray uitgave van Fear the Walking Dead bevat naast het volledige eerste seizoen, dat slechts zes afleveringen kent, ook twee korte extra's over de serie in het algemeen en de personages in het bijzonder. Samen vullen deze echter nog geen tien minuten en het is duidelijk dat dit promotionele featurettes zijn die tv-zender AMC heeft gebruikt om de serie, die in de zomer werd uitgezonden, te promoten. Een beetje goedkoop scoren, dus.