Boek: Emile Engels - In de rug van de Duitsers

In het begin van mei staan we in Nederland altijd stil bij de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Belgen hadden een oorlog eerder ook een zeer actief verzet. Het boek 'In De Rug Van De Duitsers' gaat dan ook over die tijd.

Emile Engels verzamelde, zoals gezegd, een aantal verhalen van de verzetsstrijders en -strijdsters in België en Noord-Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het verzet wat deze mensen pleegden, varieert van het verzamelen van inlichtingen en het over de grens brengen van personen tot het uitvoeren van daadwerkelijke acties. Daarnaast gaat er ook een hoofdstuk over de illegale kranten die uit werden gegeven.

Helaas betekenden deze verzetsacties voor een groot deel van de personen uit dit boek de dood. Een aantal werd gevangengezet en kwam na de oorlog weer vrij. Een nog kleiner aantal werd zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog weer actief in het verzet. Ook wordt er duchtig aandacht besteed aan de slechte omstandigheden waarin de Duitsers hen gevangen hielden. Als men al eten of de buitenlucht te zien kreeg, was dat maar minimaal.

Emile Engels vertelt de verhalen van de verzetslieden op een zeer leesbare manier. Hier en daar zitten er typisch Belgische woordkeuzes in, maar voor de meeste Nederlanders moet dat geen enkel probleem zijn. De hoofdstukken worden gecompleteerd door foto’s of plaatjes van de mensen waar het om gaat of bijvoorbeeld van aanplakbiljetten. Ter afwisseling staat er tussen alle hoofdstukken een Frans lied of gedicht. Helaas is mijn Frans niet zo heel goed en kwam Google Translate er ook niet altijd uit, maar de stukjes die ik ervan kon lezen, pasten zeer goed bij het boek.

Al met al is dit een boek dat de meeste mensen wel kan interesseren. Het geheel is algemeen genoeg zodat iemand met weinig kennis van de Eerste Wereldoorlog het goed kan lezen, terwijl de echte junk er ook een zeer goed boek aan zal hebben.