Film: Daybreakers

In het jaar 2019 heeft een onbekend virus het helemaal voor elkaar gekregen. Door toedoen van het virus is bijna de gehele wereldbevolking veranderd in één vampierenmassa. Chapeau! De new age bloedzuigers zijn vrijwel identiek aan de vampieren zoals men gewend is: ze gaan in vlammen op als ze langdurig worden blootgesteld aan zonlicht, en hebben zelfs geen spiegelbeeld. Wat maakt Daybreakers zo anders in een tijd waar de kijker wordt doodgegooid met films (en series) waar vampieren nadrukkelijk aanwezig zijn?

Daybreakers

Het probleem waar de vampierenbevolking mee in de maag zit, is uiteraard dat het virus de oorzaak is dat de mens nu een schaars goed is geworden. Mensen die niet zijn veranderd door het virus, worden gevangen en geplaatst in zogenaamde bloedboerderijen. Leverancier van menselijk bloed is het farmaceutisch bedrijf geleid door Charles Bromley (Sam Neill, Jurassic Park trilogie). Het is dan aan diens werknemer en wetenschapper Edward Dalton (Ethan Hawke, Training Day, Before the Devil Knows You’re Dead) en zijn team om ervoor te zorgen dat menselijk bloed kan worden gedupliceerd of worden vervangen. Haast wordt zeker geboden, aangezien een ander probleem de kop opsteekt. Vampieren die lange tijd ondervoed raken door een alsmaar afnemende voorraad bloed, beginnen namelijk te muteren en worden op den duur vleermuizige achtige wezens. Het ontbreekt ze echter aan elke vorm van rede en vallen zelfs de ‘gewone’ vampieren aan.

Scene 1

Door een incident op de weg komt Edward in aanraking met een groepje mensen en ze proberen onder leiding van Audrey Bennet (Claudia Karvan, Love My Way) te ontkomen aan het lot van een menselijke melkkoe. Vanzelfsprekend vertrouwt Audrey Edward aanvankeliijk niet, maar als hij hun een helpende hand toesteekt bij hun ontsnapping en gezien het feit dat ze weet dat ze het niet zullen redden zonder de hulp van een vampier, zoekt Audrey toch hulp bij Edward. Zij brengt hem in contact met Elvis (Willem Dafoe, Antichrist, Spider-Man trilogie), een merkwaardig figuur met een geheim dat wellicht de mensheid kan redden van haar ondergang...

Scene 2

Misschien is het vampierenmoeheid, maar mijns inziens is het Daybreakers niet gelukt boven de andere vampierenfilms uit te steken. De film is niet helemaal slecht te noemen en het idee is weliswaar leuk, maar het verhaal heeft te weinig om het lijf en biedt voor de rest weinig verrassingen of interessante twists. De cast , die overigens sterk bezet is door Sam Neill, Ethan Hawke en Willem Dafoe, kan daar helaas weinig verandering in brengen. Alleen voor diegene die niet genoeg kunnen krijgen van bloedzuigers, is dit nog wel het kijken waard.