Game Preview: Kult Heretic Kingdoms

Publisher:Project 3 Interactive
Developer:3D People
Website:kult
Platform:PC CD-Rom


In de wereld waarin Kult: Heretic Kingdoms zich afspeelt is religie verboden. Alles wat met godsdienst te maken heeft wordt vernietigd en er is een Inquisitie ingesteld om er zeker van te zijn dat er niets en niemand aanbeden wordt. 'Religion is death – and death to religion.’

De held Arkor heeft met het zwaard Godslayer ooit de god van de wereld gedood. Daarbij stierf hij zelf ook. In de chaos die ontstond greep Garul het zwaard en verklaarde zichzelf de nieuwe God-Keizer. De dode god mocht niet langer aanbeden worden. Het land Corwenth rebelleerde en riep de hulp in van Taryn. Die misbruikte het Godslayer-zwaard echter om zelf aan de macht te komen en de wereld te regeren als theocraat.


Inmiddels is ook dat tijdperk verstreken, maar het zwaard bestaat nog. Nu willen twee politieke machten het zwaard bemachtigen, maar het blijkt verdwenen te zijn.

De speler is een jong, vrouwelijk en onervaren maar veelbelovend lid van de Inquisitie en wordt door de High Inquisitor Lord Valkarin gevraagd om hem te helpen bij het zoeken naar het Godslayer-zwaard. De vernietiging van dit zwaard, dat een grote religieuze waarde vertegenwoordigt, zou een grote overwinning voor de Inquisitie zijn.


Samen met Lord Valkarin komt zij aan bij de plaats waar het zwaard vermoedelijk verstopt was, een oud klooster, maar iemand is hen voor geweest. De jonge heldin wordt erop uitgestuurd om in het naburige dorpje navraag te doen. Zij mag hierbij niet laten doorschemeren dat ze voor de Inquisitie werkt. In het dorpje aangekomen blijken de inwoners gegijzeld te zijn...