Prins Bernhard (1911-2004)

Prins Bernhard werd op 29 juni 1911 in Jena (Duitsland) geboren als de oudste zoon van Prins Bernhard zur Lippe en Barones Armgard von Sierstorpff-Cramm. Prins Bernhard wordt bij zijn geboorte een bijzonder lange naam toebedeeld. Zijn doopnaam luidt namelijk: Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter zur Lippe. Als zijn oom, die regent van de regio Lippe was, in 1916 besluit de naam van zijn familie uit te breiden, mag Prins Bernhard zijn achternaam verlengen: zur Lippe-Biesterfeld.

Hij groeide op op het landgoed Reckenwalde in Oost-Pruisen (wat tegenwoordig tot Polen behoort). Tot zijn twaalfde werd hij thuis onderwezen en daarna ging hij naar een internaat in Züllichau, waar hij Gymnasium volgde. Zijn diploma haalde hij op achttienjarige leeftijd op een kostschool in Berlijn.

Prins Bernhard als tiener

Nadat hij zijn middelbare school met succes heeft afgerond besluit hij in rechten te gaan studeren. Hij doet weliswaar zes jaar over de studie, maar volgt dan ook college’s in Lausanne, Munchen en Berlijn. Vanaf 1935 mag hij zich de Duitse titel Referendar Juris aanmeten. Tijdens zijn studie wordt Bernhard lid van de Sturm Abteilung (SA) van Hitlers NSDAP. Na zijn studie ging hij werken bij IG-Farben, een Chemiefabriek die tijdens de oorlog het Zyklon-B gas produceerde. Prins Bernhard was echter als directiesecretaris werkzaam op het kantoor in Parijs en was niet direct betrokken bij deze productie.