Video Review: Equilibrium


In de jaren na de 3e Wereldoorlog - die de wereld zoals we die nu kennen grotendeels vernietigde - wordt in de nieuwe wereld die de naam Liberia krijgt een drastische maatregel genomen om herhaling van een soortgelijke ramp tegen te gaan. Om conflicten, ruzies en oorlogen in de toekomst te voorkomen is besloten om de bron van alle ongenoegen te elimineren: dit zijn de menselijke emoties. De ontwikkelde oplossing die deze emoties verbant is Prozium, een drug die in de bloedstroom geÔnjecteerd wordt en die meteen alle hoop, gevoelens en dromen van gebruiker onderdrukt.

De 'nieuwe' wereld is verdeeld. Aan de ene kant staat de grote, grauwe massa: mensen die door Prozium min of meer ieder hun identiteit verloren hebben. Aan de andere kant staan leden van het Verzet: mensen die weigeren Prozium te gebruiken en daardoor dus vijanden van het systeem geworden zijn. Deze vijanden zijn een gevaar en dienen dus opgespoord en berecht te worden. Vaak verzamelen deze misdadigers ook nog eens illegale spullen als muziek, kunstvoorwerpen, parfums en dergelijke.


De Grammaton Clerics, het strenge elitecorps waar cleric John Preston (Christian Bale) lid van is, zijn belast met de taak om deze vogelvrijen en hun verboden zaken op te sporen. De clerics beschikken over een speciale vechttechniek, 'Gun-Kata' genoemd. Deze vechttechniek is een mix tussen kung-fu en zeer efficiŽnt vuurwapengebruik. John Preston is meedogenloos en deinst er niet voor terug om zijn partner Partridge (Sean Bean) neer te schieten en zijn eigen vrouw (Emily Siewert) te laten executeren, beide omdat ze hun drugs niet meer namen en dus hun emoties terugkregen.

Dan besluit Preston op een dag door omstandigheden om zijn dosis Prozium niet te nemen. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien en Preston kan maar met moeite de schijn ophouden dat hij emotieloos is, zeker als veroordeelde Mary O'Brien (Emily Watson) zijn pad kruist. Zijn nieuwe partner Brandt (Taye Diggs) vermoedt echter het nodige en een spannend spel tussen Preston en de rest van de maatschappij begint...