Film Review: The Others

The Others vertelt over het leventje in een gigantisch huis op Jersey aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Grace (Nicole Kidman), in afwachting van de terugkeer van haar man, die het leger in is gegaan, komt op een dag tot de ontdekking dat al haar personeel is verdwenen. Nog geen week later kloppen drie zonderlinge personen aan die zich aanmelden voor de nu vacante posities. Het trio, bestaande uit de kinderjuf Bertha Mills (Fionnula Flanagan), het stomme kamermeisje Lydia (Elaine Cassidy) en de tuinman Mr. Tuttle (Eric Sykes), wordt direct aangenomen. Tijdens de rondleiding door het huis wordt het ze duidelijk dat er een paar aparte regels gelden. Zo moet iedere deur direct achter ze gesloten worden en op slot worden gedraaid. Geen twee deuren in dezelfde kamer mogen tegelijkertijd openstaan. Daarnaast moeten de gordijnen zoveel mogelijk gesloten worden gehouden. Zeker wanneer de kinderen in de ruimte zijn, want, legt Grace uit, haar kinderen leiden aan een allergie voor licht.

Al snel blijkt dat Anne (Alakina Mann), de oudste van de twee, beweert spoken te zien, en haar broertje Nicholas (James Bentley) hiermee de stuipen op het lijf jaagt. Dit tot onvrede van Grace. Maar met de komst van het nieuwe personeel blijkt er wel degelijk iets waar te zijn van Anne's beweringen. En langzaamaan wordt duidelijk dat het trio er meer van weet dan dat ze doen vermoeden.