Dossier: Amerika slaat terug

Osama bin Laden wordt in 1957 in Saoedie ArabiŽ geboren als ťťn van de 52 kinderen van een steenrijke bouwmagnaat. Zijn vader komt om in een helikopterongeluk en hij erft een deel van het familiefortuin. Op zijn 17e trouwt Bin Laden voor de eerste keer met een nicht uit SyriŽ. Hij studeert management en economie aan de universiteit van Jeddah en ontmoet daar Abdullah Azzam, leider van de Hamas, die tot een vriend voor hem wordt.

Als het leger van de Sovjet-Unie eind jaren zeventig Afghanistan binnenvalt vertrekt Bin Laden naar dat land om er samen met de guerrillastrijders tegen de communisten te vechten. Azzam zet een organisatie op om de strijd te steunen, welke wordt gefinancierd door Bin Laden. Deze organisatie zal later resulteren in al Qaeda (de basis). Ook de Amerikaanse geheime dienst ondersteunt de guerrillastrijd. Als het Sovjetleger zich terugtrekt zit Bin Laden nog steeds in het zakenleven. Met de strijd is hij ontzettend rijk geworden. Zijn vermogen wordt geschat op zevenhonderd miljoen gulden.

In 1991 wordt Bin Laden het Saoedies staatsburgerschap ontnomen, nadat hij fel van leer had getrokken tegen de stationering van Amerikaanse militairen in het land. Ook wordt hij door zijn familie verstoten. Hij vlucht naar Soedan.

Ondertussen wordt Bin Laden steeds actiever op religieus gebied. Zijn organisatie al Qaeda vertakt zich steeds verder over de wereld. De organisatie heeft als doel iedereen te elimineren die tegen de Islam is. Diverse aanslagen tegen Amerikanen volgen. In 1996 zet Soedan onder druk van Amerika en Saoedie ArabiŽ Bin Laden het land uit. Met zijn gezin zoekt de terroristenleider zijn toevlucht in Afghanistan.

In 1998 volgen aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania waarbij meer dan 220 mensen om het leven komen. In 2000 komen bij een zelfmoordaanslag op een Amerikaans fregat 17 mensen om het leven. Amerika noemt bij al deze aanslagen Bin Laden als hoofdverdachte, wat hem tot de meest gezochte terrorist maakt.

Na de aanslagen op het WTC en het Pentagon op 11 september is de wil om Bin Laden te vangen alleen maar groter geworden. Of hij wordt gevonden en wanneer moet nog blijken. Feit is dat met de dood van Bin Laden het terrorisme niet van de aardbodem is verbannenÖ

Bronnen: CNN en De wereldomroep