Rijksvastgoed inzetten om asielcrisis te beslechten?

Monique Verlind (DJMO)

Gisteren maakte het kabinet bekend dat ze Rijksvastgoed in wil gaan zetten om asielzoekers te huisvesten. Ook wordt er naar tijdelijke opvang gekeken op bijvoorbeeld cruiseschepen. 

Wat vinden jullie van deze plannen?