Is het een goede zaak dat de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd?

Vanaf september verdwijnt het sociale leenstelsel en wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Studenten uit de lage en middeninkomens kunnen een aanvullende beurs aanvragen. Is de terugkeer van de basisbeurs een goede zaak?

Beurs (Beeld: Racool Studio on Freepik)
Beurs (Beeld: Racool Studio on Freepik)

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het mbo) nog € 164,30 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt in september daardoor in totaal bijna € 440, voor het hele studiejaar 2023-2024 is dat in totaal ruim € 5.200.

Voor studenten is de basisbeurs niet de enige inkomstenbron. Denk aan een bijbaan, zorg- en huurtoeslag, een ouderbijdrage en eventueel lenen bij DUO. Voor extra financiële ondersteuning en meer kansengelijkheid kunnen studenten uit lage en middeninkomens ook een beroep doen op de aanvullende beurs. De inkomensgrens wordt verruimd tot tenminste € 70.000, zodat meer studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Dat vergroot de kansengelijkheid in het onderwijs. Vanaf september is de maximaal aanvullende beurs € 416 euro per maand.

Als gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het sociaal leenstelsel hebben gestudeerd komt er een tegemoetkoming.

861 stemmen , laatste: 15-06-2023, 16:23