VVN wil een veiliger bebouwde kom en de snelheid naar max 30 km, goed idee?

Veilig Verkeer Nederland is een voorstander van een nieuwe 30km/uur-norm, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Binnen de bebouwde kom gaat het vaak om woon- en verblijfsgebieden. Het is belangrijk dat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, zich hier veilig kunnen verplaatsen. 

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat met een snelheidsverlaging voor de helft van de 50km/uur-straten maar liefst 22-31% van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen.

Al sinds de jaren 50 is de algemene maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 50 km/uur, tenzij anders aangegeven. Vaak is zo'n snelheid en weginrichting ook goed te onderbouwen, bijvoorbeeld in het geval van een goede doorgang voor de brandweer. De Zone 30 bestaat sinds 1984 en is een van de uitzonderingen op de maximumsnelheid van 50 km/uur. Op dit moment zijn er nog allerlei voorschriften voor de weginrichting van een 30km/uur-gebied. Dat maakt het doorvoeren van een lagere snelheid kostbaar en lastig.

Veilig Verkeer Nederland wil het daarom omdraaien: maak 30 km/uur de norm, tenzij een wegbeheerder kan aantonen dat een hogere limiet gewenst is. Mee eens?

Maximum snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u ? (Foto:Pixabay)
Maximum snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u ? (Foto:Pixabay)

604 stemmen , laatste: 23-08-2022, 10:22