Stoppen met de klok verzetten

Het is weer zomertijd, en het Europees Parlement stemde onlangs in met een voorstel om het verzetten van de klok af te schaffen. Lidstaten zouden komend jaar moeten zeggen of ze het hele jaar standaardtijd (wintertijd) of zomertijd willen.

Wordt niet eenvoudig, want Nederland wil in één tijdzone blijven met de andere Beneluxlanden en Duitsland. Maar in Duitsland lijkt er voorkeur te zijn voor zomertijd, die volgens critici voor Nederland te 'oosters' is.

Toen we dit eind oktober vroegen was 45 procent voor 'wintertijd', 31 procent voor 'zomertijd', en 24 procent wilde de klok blijven verzetten. Maar nu laten we die optie weg.

Want aangenomen dat het afschaffen van het klokverzetten doorgaat (na 2021), wat moet Nederland volgens jou dan kiezen?

2814 stemmen , laatste: 15-12-2021, 19:59