Is de Eerste Kamer nog wel nuttig?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een onderzoek naar het functioneren van het parlementaire stelsel in Nederland.

Het kabinet heeft nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. In die situatie ligt politieke besluitvorming op de loer, terwijl de eigenlijke functie van de senaat het toetsen van wetgeving op technische gronden is.

Sommige politici pleiten voor het afschaffen van de Eerste Kamer om dat te voorkomen, en zodat er sneller wetten door het parlement kunnen worden geloodst.

Wat vind jij? Is de Eerste Kamer nodig binnen onze parlementaire democratie?

1460 stemmen , laatste: 12-03-2019, 22:03