Greenpeace: G7-landen investeren te weinig in hernieuwbare energie

Jippie

Volgens een studie investeren de G7-landen, bestaande uit Canada,Duitsland, Frankrijk, Italië,Japan, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, gemiddeld bijna net zoveel geld in de klimaatschadelijke brandstoffen kolen, olie en gas als in de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen.

Milieuorganisatie Greenpeace meldt, onder verwijzing naar een analyse van de New Economics Foundation (NEF), dat de zeven grote deelnemende geïndustrialiseerde landen nog geen tien procent hebben geïnvesteerd van het bedrag dat nodig zou zijn om de klimaatvriendelijke herstructurering van de economie en om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graad Celsius.

"Het is onaanvaardbaar dat rijke geïndustrialiseerde landen enorme bedragen blijven investeren in energie die al onze middelen van bestaan vernietigt", zei Greenpeace-energiedeskundige Jonas Ott voor de start van de G7-top in Elmau, Beieren. Als het doel van 1,5 graad nog steeds moet worden bereikt, zouden alle fondsen moeten worden besteed aan de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in plaats van door te gaan met het promoten van fossiele brandstoffen. De hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, zonne- en windenergie, maar ook biomassa en geothermische energie.

Uit het onderzoek blijkt dat de kloof tussen de geplande en benodigde investeringen in klimaatbescherming groot is. "Uit de analyse blijkt duidelijk dat de grootste industrielanden hun verantwoordelijkheid voor een klimaatvriendelijke wereld niet waarmaken", zegt Ott. De G7 hebben daarom de taak om met onmiddellijke ingang aanzienlijk meer te investeren in hernieuwbare energiebronnen en hun technologische knowhow te gebruiken om de wereldwijde energietransitie te initiëren.