Intercontinentale drugsroute beŽindigd door Nederlandse en Australische politie

Monique Verlind (DJMO)

Begin november maakte een grote internationale politieactie een eind aan een omvangrijke drugslijn. De drugsroute liep van Nederland naar Australië. De politie hield, onder gezag van het OM, tijdens deze actie acht verdachten aan en viel 15 panden binnen. Tijdens de zoekingen troffen agenten onder andere 150 kilo MDMA en twee vuurwapens. Al eerder in deze zaak werd 700 kilo MDMA onderschept. De hoeveelheid gevonden producten, is goed voor de ontwikkeling van zo’n 15 miljoen MDMA-pillen in Australië. Deze actie is een mooi voorbeeld van de effectieve, internationale politiesamenwerking met Australië; een samenwerking die vanaf vandaag wordt versterkt door het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant.

Bij de politie kwam informatie binnen dat Nederlandse criminelen een grote productielijn van verdovende middelen hadden, die liep vanuit Nederland naar Australië. Hierbij zou het gaan om grote hoeveelheden synthetische drugs die met flinke winsten werden verkocht in Australië. In het daaropvolgende onderzoek werkte de Nederlandse politie nauw samen met de Australian Federal Police (AFP). Tijdens dit onderzoek bleek uit de informatie van de AFP dat Nederlandse criminelen in een vergevorderd stadium waren om een partij van 700 kilo MDMA naar Australië te smokkelen. De partij werd in augustus van dit jaar inbeslaggenomen. De Landelijke Recherche van de politie ging verder het met onderzoek om meer informatie van de productielijn te krijgen. Uit observaties bleek dat de criminelen veel gebruik maakten van verschillende panden in Nederland en België. Deze panden werden gebruikt om bijvoorbeeld chemicaliën op te slaan, drugs te fabriceren, of om het eindproduct op te slaan.

Invallen op twaalf plaatsen
Op dinsdag 5 november had de Landelijke Recherche de drugsroute voldoende in beeld. Onder gezag van het openbaar ministerie werd een grote politieactie opgetuigd, waarbij 120 politieagenten tegelijkertijd bij 15 panden binnenvielen. Deze invallen waren onder andere in Raamsdonksveer, Bergen op Zoom, Hoogeloon en Opglabeek (België). Bij deze invallen werden vijf verdachten aangehouden en twee dagen later nog drie anderen. De acht mannen hebben de Nederlandse nationaliteit. In totaal werd meer dan 43.000 liter aan chemicaliën aangetroffen, 150 kilo MDMA, 1 kg Methamfetamine en 3 kilo cocaïne en 2 vuurwapens.

Samenwerking geïntensiveerd
Een groot deel van de in Nederland geproduceerde drugs wordt de wereld over gesmokkeld, naar bijvoorbeeld Australië. Om de productie en handel in synthetische drugs effectief te verstoren is een goede internationale samenwerking met onder andere Australië essentieel. Vandaag bespreken Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche en de Australische autoriteiten een samenwerkingsconvenant. Hierin verklaren beide partijen een nauwe samenwerking aan te gaan in de bestrijding van internationale drugscriminaliteit door middel van joint targeting. Dit onderzoek is hier een mooi voorbeeld van. Hoofd Landelijke Recherche Andy Kraag: “Bij joint targeting delen we pro-actief informatie aan de voorkant van een onderzoek met onze internationale partners, om vervolgens afspraken te maken welke kopstukken en sleutelfiguren wij gezamenlijk gaan aanpakken; waar ook ter wereld.“