Handhavingsverzoeken Sinterklaasintocht zonder zitting afgewezen

Monique Verlind (DJMO)

De voorzieningenrechter heeft 2 verzoeken om voorlopige voorziening over een handhavingsverzoek zonder zitting afgewezen. Dit handhavingsverzoek heeft betrekking op de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn.

Een man uit Amsterdam verzocht de burgemeester van Apeldoorn om handhavend op te treden tegen de roetveegpiet bij de landelijke Sinterklaasintocht in die stad. Volgens de man zouden er onder meer bij dit evenement geen roetveegpieten maar Zwarte Pieten moeten deelnemen.

Eerst is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend tegen het niet tijdig nemen van de beslissing op het handhavingsverzoek. Dat verzoek is zonder zitting afgewezen, omdat de burgemeester op 13 november 2019 alsnog een beslissing heeft genomen op het handhavingsverzoek.

In die beslissing heeft de burgemeester het handhavingsverzoek afgewezen, omdat de man geen belanghebbende is. De man bestrijdt dit in een brief van 13 november 2019 en betoogt dat het begrip ‘belanghebbende’ ruimer moet worden uitgelegd. Deze brief is aangemerkt als een nieuw verzoek om voorlopige voorziening.

Volgens de voorzieningenrechter kan - net als in de uitspraak van 7 november 2019 - betwijfeld worden of de man wel belanghebbende is bij het handhavingsverzoek. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de man uitgaat van een ruimer belanghebbende begrip. Het gaat ook nu weer om een principiële rechtsvraag. Een voorlopige voorziening hangende bezwaar leent zich niet voor het beantwoorden van deze principiële rechtsvraag. Daarom is het tweede verzoek ook zonder zitting afgewezen.