Jeugdzorgstaking in woord en beeld

Monique Verlind (DJMO)

Afgelopen maandag begon om 12 uur de eerste staking door Jeugdzorgmedewerkers ooit. De staking werd om 1 minuut voor 12 afgetrapt met één minuut stilte, waarna er een oorverdovend lawaai losbarstte. Het moment was strategisch gekozen, want het lawaaiconcert viel samen met het maandelijkse luchtalarm dat op elke eerste maandag van de maand getest wordt.

Volgens de eerste geluiden waren er zo’n 5.500  stakers aanwezig. Na het welkomstwoord hielden ‘Twan en Twan’ een voordracht gericht aan Minister Hugo de Jonge. Vervolgens werd er een lied gezongen dat onderweg naar de staking in de trein geschreven was.

Er waren niet alleen stakers aanwezig: aan het woord kwam ook moeder Patti. Patti is de moeder van Bas. Bas pleegde op twintigjarige leeftijd zelfmoord, omdat de jeugdhulp niet toereikend was; de zorg die hem wel had kunnen helpen was wegbezuinigd en ondergebracht bij instellingen die de juiste zorg niet konden bieden. Patti: "Bas zou naar een instelling, waar hij zou kunnen leren omgaan met zijn beperkingen en gebruik maken van zijn talenten. Maar na een paar maanden wachttijd – waar we inmiddels wel aan gewend waren, weigerde de instelling hem alsnog, omdat hij niet ‘zwaar’ genoeg was. Ja, ooit waren er instellingen waar men hem wel had kunnen helpen, maar die zijn allemaal gesloten.

Toen ik dat las, zoveel jaar geleden, dat er instellingen werden gesloten en dat de transitie naar de gemeenten eraan zat te komen, toen ik zag dat ambulante en semimurale zorg steeds verder werden wegbezuinigd, toen zei ik – ik hoor het mezelf nog zeggen: 'dat gaat levens kosten.' Ik had niet kunnen bevroeden toen dat één van die levens dat van mijn kind zou zijn." De hele toespraak van Patti kun je hier lezen.

De noodkreet die de stakers laten horen is duidelijk: ze willen structureel meer geld (750 miljoen euro per jaar) om de jeugdzorg te verbeteren en minder regeldruk en administratieve rompslomp. Daarnaast moet er eenmalig 200 miljoen euro vrijgemaakt worden om het personeel te ontlasten en bij te scholen. 

Tijdens de staking konden de aanwezige jeugdzorgmedewerkers een petitie ondertekenen, die aan het eind van de staking werd aangeboden aan minister de Jonge. Naast de petitie werd ook het ultimatum, in drievoud: "want dat zijn we zo gewend in de jeugdzorg", overhandigd. Daarnaast werd er vanuit jeugdhulpaanbieder Juzt ook een condoleanceregister overhandigd aan de minister. Deze jeugdhulpaanbieder is onlangs bezweken aan de wettelijke eisen en failliet verklaard. 

FOK! was ter plaatse en sprak met enkele jeugdwerkers. Een van hen, werkzaam bij Stichting Parlan dat voornamelijk actief is in  Noord-Holland-Noord, gaf aan vertrouwen te hebben in de minister: "Ja, ik denk wel dat hij over de brug komt met extra geld. Hij zal ook wel moeten, het kan financieel niet uit. Belangrijk is ook de vermindering van regeldruk. Over twee weken (Prinsjesdag, red.) zullen we het weten." 

Een medewerkster van de Jeugd- en Gezinsbeschermers in Alkmaar kan zich ook vinden in deze reactie. Daarnaast zijn er volgens haar landelijke gesprekken gaande over het schrappen van de onnodige administratieve lasten: "vandaag was hiervan de tweede sessie, die werd afgetrapt door Minister Hugo de Jonge."

*de namen van de jeugdmedewerkers zijn bekend bij de redactie. Om privacyredenen worden zij niet bij naam genoemd.