Bijna 5% meer investeringen in maart

Monique Verlind (DJMO)

In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan in maart 2017, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen, personenauto’s en machines. De groei is iets groter dan in februari, toen er veel minder werd geïnvesteerd in vliegtuigen dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2018 heeft een werkdag minder dan maart 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in mei iets minder gunstig dan in maart.

Omstandigheden investeringen in mei iets minder gunstig dan in maart
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in mei iets minder gunstig dan in maart volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export kleiner was. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld, aldus het CBS. 

Bijna 5% meer investeringen in maart (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Bijna 5% meer investeringen in maart (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)