Milieudefensie daagt de Staat voor de rechter

Monique (DJMO)

De Nederlandse staat moet stoppen met het schenden van het mensenrecht op gezondheid. Dat eist Milieudefensie in haar rechtszaak voor gezonde lucht tegen de staat die dient op dinsdag 14 november. De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daardoor loopt de gezondheid van haar inwoners ernstige schade op. De staat overtreedt bovendien de luchtkwaliteitswet van de Europese Unie.

‘De overheid laat ons stikken’
Anne Knol, campagneleider Duurzame Mobiliteit Milieudefensie: “De overheid laat ons stikken. Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar. Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. Wij eisen dat dit zo snel mogelijk stopt.”

In september oordeelde de kortgedingrechter al dat de overheid met een nieuw luchtkwaliteitsplan moest komen. Uit het plan dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven hiervoor opstelde blijkt echter dat zij op korte termijn geen doeltreffende maatregelen neemt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Anne Knol: “Het is niet te geloven. Zelfs na de uitspraak van de kortgedingrechter voelt de overheid nog steeds geen urgentie om een einde te maken aan deze aanslag op onze gezondheid. Dat vinden wij ontoelaatbaar.”

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde eind oktober haar jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit in Nederland. Daarin staat dat de luchtvervuiling door stikstofdioxide in 2016 zelfs iets is toegenomen sinds 2015. Voor fijnstof nam de vervuiling iets af ten opzichte van het jaar daarvoor, maar het is de vraag of die daling in de toekomst door zal zetten. Het RIVM voorspelt dat in 2020 de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden zullen worden.

Milieudefensie heeft de rechtszaak aangespannen samen met 57 mede-eisers, dit zijn bezorgde burgers en stichting "Adem in Rotterdam”. De crowdfundingsactie die Milieudefensie had opgezet om de rechtszaak te bekostigen, leidde tot overweldigende steun. Binnen een maand doneerden 1.700 Nederlanders in totaal 30.000 euro, waarmee de zaak kon worden bekostigd.

Luchtwachters
Om het Rijk en gemeenten aan te sporen tot meer actie, gaat Milieudefensie volgend jaar met Luchtwachters aan de slag. Dat zijn inwoners die als luizen in de pels gaan controleren of er snel en effectief wordt gewerkt aan gezonde lucht. Inwoners van Amsterdam Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven kunnen zich aanmelden, maar ook mensen die niet in deze steden wonen zijn uitgenodigd.