Meer scholieren moeten klas overdoen

Redactie

Voor het eerst in jaren is het aantal zittenblijvers op de middelbare school gestegen. Vooral in de bovenbouw van de havo gaat het vaak mis, maar ook het aantal vwo'ers dat zakt voor het eindexamen is hoog, heeft het ministerie van Onderwijs becijferd. Sinds 2012 daalde hun aantal juist.

Het ministerie denkt dat leerlingen de lat hoger leggen dan voorheen. Ze zouden liever een schoolniveau hoger proberen dan een stapje terugdoen, en als het misgaat op bijvoorbeeld de havo liever een jaar overdoen dan alsnog naar het vmbo overstappen. Het departement gaat de stijging de komende tijd onderzoeken.

Carla Muijsert van de Stichting Welzijn Kinderen ('voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die kwaliteitsgericht met kinderen willen omgaan') vindt het in elk geval geen goede zaak dat kinderen en hun ouders te hoog grijpen waar het de opleiding betreft. "We horen van leerkrachten al zo lang dat ouders heel erg de focus hebben op schools presteren, al zien we wel een kentering, dat er naar een kind zelf wordt gekeken van: wie ben je eigenlijk?"

Ongezonde tendens
Dat echter zoveel ouders bijvoorbeeld alleen het vwo genoeg lijken te vinden noemt ze een ongezonde tendens. Een kind kan in een praktijkopleiding soms veel beter tot zijn recht komen en van nut worden in de maatschappij. "En dat heeft vaak niks met intelligentie te maken, maar bijvoorbeeld met passie." Volgens Muijsert moeten we ook dringend af van de onderschatting van ambachten. "Daar is een enorme behoefte aan."

Een klas overdoen is overigens in onderwijsland de laatste jaren uit de gratie. Ook staatssecretaris Sander Dekker wil het doubleren, dat duur en ouderwets zou zijn, terugdringen. Hij ziet veel in zomerscholen, waar scholieren hun mindere vakken kunnen bijspijkeren. Die zouden er al voor hebben gezorgd dat het aantal zittenblijvers niet nog hoger is.

Meer scholieren moeten klas overdoen
Meer scholieren moeten klas overdoen (Foto: ANP)