Integratie vluchtelingen geen thema

Bart (BartBee)

Politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's veel te weinig aandacht voor het vraagstuk van integratie van vluchtelingen. Dat zegt VluchtelingenWerk Nederland na analyse van de programma's. De organisatie maakt zich zorgen om het ontbreken van concrete integratieplannen bij de meeste partijen.

"In de samenleving wordt volop gesproken over integratie. Maar in de verkiezingsprogramma's zie je hier helaas weinig van terug. Dat baart ons zorgen", zegt Dorine Manson, algemeen directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Slechts twee partijen, GroenLinks en SP, willen echt werk maken van integratie, aldus VluchtelingenWerk. De organisatie pleit ervoor dat vluchtelingen vanaf dag één de kans krijgen om te participeren door het leren van onze taal.

De verkiezingsprogramma's zijn beoordeeld aan de hand van zes vragen. Het blijkt dat alle partijen het thema 'vluchtelingen' benoemen, maar bij het merendeel ontbreekt het aan concrete voorstellen voor integratie, opvang en veilige routes.

'Integratie vluchtelingen geen thema'
'Integratie vluchtelingen geen thema' (Foto: ANP)