Religie valt te behandelen

MarcusViridis

Het lijkt erop dat er een geneesmiddel is gevonden tegen religiositeit. Onderzoekers van de Britse universiteit van York hebben namelijk ontdekt dat gerichte magnetische energie op het brein ertoe kan leiden je opeens anders over god en andere imaginaire wezens gaat denken. En, belangrijk voor sommige FOK!kertjes: ook vooroordelen over vluchtelingen en asielzoekers kunnen hiermee aangepast worden.

Zowel de universiteit van York als de UCLA in Californië hebben proeven gedaan met het richten van magnetische energie op de delen van het brein die gelinkt worden aan ideologie. Denk hierbij aan dingen als religieuze gevoelens en nationalisme.

Beide universiteiten verdeelden de proefpersonen in twee groepen. Een groep kreeg een placebo-behandeling en de andere groep onderging daadwerkelijk magnetisme. Tijdens het experiment werd de deelnemers gevraagd om te denken aan de dood. Dit om ervoor te zorgen dat men tijdens het onderzoek niet zichzelf zou nestelen in religiositeit, zoals gelovigen gewend zijn te doen wanneer ze geconfronteerd worden met moeilijke zaken.

Bij de groep die een nep-behandeling kreeg, waren geen verschillen in hun gedachtegang van voor en na de behandeling. Maar de groep waarvan de frontale cortex magnetische energie te verwerken kreeg, was erna wel degelijk meetbaar anders geworden. De groep liet een afname van meer dan dertig procent zien in het geloof in een god, de hemel en engeltjes. Tevens was bijna dertig procent een stuk positiever over immigranten.

Het laatste was goed aan te te tonen door de proefkonijnen twee essays te laten lezen, geschreven door immigranten. De eerste essay prees het land waarin de immigranten terecht waren gekomen. De andere essay was een stuk kritischer over hun donorland.

Deelnemers die waren blootgesteld aan magnetisme, waren een stuk begripvoller over de kritische essay en vielen minder snel terug op hun voorgeprogrammeerde oordelen.

Andersom schijnt trouwens ook te kunnen; niet-religieuze personen die op de juiste plek een magneet op het hoofd gezet krijgen, kunnen een religieuze ervaring hebben. Eigenlijk bewijst dat opnieuw dat 'het' allemaal in de bovenkamer zit.