Predikant schept op over kindermishandeling

Tim (timmmmm)

Het is inmiddels geen geheim meer dat niet alle gelovigen bijzonder vredelievend te noemen zijn. De predikant van de Amerikaanse 'Bible Baptist Church' is daar het schoolvoorbeeld van. In een preek schepte hij uitgebreid op over hoe hij een jongen mishandelde en dat dat soms nou eenmaal nodig is. 

Eric Damman, de predikant in kwestie, heeft tijdens een preek onverbloemd zijn mening gegeven over hoe je met ongelovige kinderen om moet gaan. Hij vertelt over een jongen in een jeugdgroep, een zeer gevaarlijke jongen. Het is namelijk een slimme jongen, en zelf nadenken is gevaarlijk voor het geloof. De jongen viel Eric lastig met allerlei vragen en nam de Here God niet serieus.

Als iemand onze lieve Heer niet serieus neemt, dan kan je twee dingen doen. Je kan hem de andere wang toekeren zoals in de Bijbel beschreven staat, of doen wat Eric deed. In het filmpje beeldt hij, vrij trots, uit hoe hij op de jongen afliep en hem zo hard als hij kon op de borst sloeg. 'Op sommige momenten is dat nou eenmaal nodig'.

Zo heldhafig als hij zich op het filmpje voordoet, blijkt de predikant niet te zijn. Toen er ophef over de preek ontstond, wist hij niet hoe snel hij zijn woorden terug moest nemen. 'Ik ben absoluut geen voorstander van kindermishandeling en later in de preek legde ik uit dat dit misschien niet de beste oplossing was', aldus Damman.

Toch lijkt hij wel erg zelfingenomen met zijn daad. Bekijk hieronder het filmpje en oordeel zelf.