Kamp: geen verbod Noordpool-oliewinning

Redactie

Nederland kan exploitatie van olie en gas in het Noordpoolgebied niet verbieden omdat dat gebied niet onder de Europese Unie valt. Dat schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) donderdag aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op een motie van de PvdA.

Actievoerders van Greenpeace probeerden donderdagochtend een Russische tanker te blokkeren met olie uit het Noordpoolgebied. De politie maakte al snel een einde aan hun actie. Greenpeace vindt dat het de Nederlandse overheid zou sieren om de Noordpoololie te weren.

"Een verbod op het vervoer van zware olie op volle zee en in exclusieve economische zones is strijdig met het recht op de vrije scheepvaart en zou alleen in internationaal verband tot stand kunnen worden gebracht", schrijft Kamp in de brief.

De kans op het creëren van internationaal draagvlak dat nodig is voor het instellen van een internationaal verbod acht Kamp zeer klein, schrijft hij in de brief.

Ook kan de EU zich niet inzetten om de winning van olie op open zee in het Arctisch gebied van de Europese unie te verbieden. "De lidstaten van de Europese Unie hebben echter in het Arctisch gebied geen rechtsmacht over land waaraan zeegebieden grenzen en de volle zee in het Arctisch gebied ligt per definitie buiten de nationale rechtsmacht van staten."

Geen enkele EU-lidstaat is Noordpoolkuststaat. Groenland is wel een Noordpoolkuststaat, maar maakt geen deel uit van de Europese Unie, schrijft Kamp. De motie van de PvdA kan dus niet uitgevoerd worden.