Impasse in Veiligheidsraad over SyriŽ blijft

Redactie

Leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn bang dat zolang Rusland iedere actie tegen de Syrische regering blijft dwarsbomen, de Syrische bevolking van humanitaire hulp verstoken blijft. "Wij hebben de indruk dat het regime onvoorwaardelijk verdedigd wordt", zei de Franse VN-ambassadeur Gerard Araud, die de zitting van de raad 'een grote teleurstelling' noemde.

De raad werd woensdag door het hoofd van de humanitaire afdeling van de VN, Valerie Amos, over de situatie in Syrië ingelicht. Zij zei dat een in februari aangenomen resolutie die gericht was op het opheffen van belemmeringen voor humanitaire hulp 'niet werkt'. Zij beschuldigde de partijen in het conflict van 'een eindeloze spiraal van doelbewust treffen van burgers'. Amos noemde het de verantwoordelijkheid van de raad om handelend op te treden. Zij herinnerde eraan dat in het verleden meerdere malen resoluties zijn aangenomen onder Hoofdstuk 7 van het VN-Handvest, om zonder instemming van een regering hulp naar crisisgebieden te krijgen. In de resolutie van februari werd met 'verdere stappen' gedreigd als niet aan de eisen van de raad zou worden voldaan.

De VN lieten dinsdag weten dat een resolutie van de Veiligheidsraad onder Hoofdstuk 7 nodig zou zijn om hulpgoederen in Syrië te krijgen. Rusland, de naaste bondgenoot van Syrië, kan en zal een dergelijk besluit echter met een veto blokkeren. Araud zei dat de raad op een dergelijke resolutie - en een Russisch veto - kan aansturen, maar dat dit alleen maar zal aantonen 'dat de raad niet in staat is te handelen, wat niet erg goed is voor de VN'.

Volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon hebben 9,3 miljoen Syriërs, van wie meer dan 6,5 miljoen door de strijd uit hun woonplaatsen zijn verdreven, dringend humanitaire hulp nodig. Bijna 3,5 miljoen Syrische burgers zijn er zelfs nagenoeg van verstoken. Ban hekelde zowel rebellen als regeringsstrijdkrachten voor het blokkeren van de hulp.

Het conflict in Syrië is nu het vierde jaar ingegaan. Er zijn al meer dan 150 duizend doden gevallen en het einde is niet in zicht.