Bijentekort Europa door biobrandstof en pesticiden

Erik (JeMoeder)

In een groot deel van Europa zijn niet genoeg honingbijen om alle landbouwgewassen te bestuiven. Dat hangt nauw samen met de groeiende vraag naar biobrandstoffen uit koolzaad, zonnebloemen of sojabonen. Dat blijkt uit een onderzoek waarover in het digitale wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE is gepubliceerd.

Het onderzoek werd verricht in 41 landen in Europa. In 22 van de onderzochte landen bleek de hoeveelheid bijen achter te blijven bij het aantal dat nodig is om alle gewassen te bestuiven.

Door ziektes en het gebruik van pesticiden blijft de groei van bijenpopulaties achter bij de groeiende vraag naar natuurlijke bestuivers en neemt het aantal bijen in veel landen zelfs af.

Hoewel er in alle onderzochte landen tezamen tussen 2005 en 2010 sprake was van een groei van het totale aantal bijen met 7,1 procent, nam het landbouwareaal dat gebruikt wordt voor gewassen voor biobrandstoffen met een derde toe.

In Groot-Brittannië en Moldavië is de situatie met name zorgelijk. In die landen is maar een kwart van de benodigde honingbijen aanwezig. Hun rol kan echter worden overgenomen door andere natuurlijke bestuivers als hommels en zweefvliegen.

Hoewel de Europese Unie met een verbod op bepaalde pesticiden maatregelen heeft getroffen om de bijen te beschermen, draagt ander EU-beleid toe aan het bijentekort, aldus de onderzoekers. Zij wijzen dan met name op de stimulatie van het gebruik van biobrandstof.

Aan het onderzoek werkten wetenschappers van Wageningen University en Naturalis Biodiversity Center in Leiden mee.