Arts mag patiŽnt overdragen bij hongerdood

Redactie

Artsen mogen patiënten die hun leven willen eindigen door te stoppen met eten en drinken, overdragen aan een collega. Wanneer een arts principiële of emotionele problemen heeft met deze manier van sterven, kan dit het geval zijn. Een commissie van artsenfederatie KNMG heeft dit samen met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland vastgelegd in een concept handreiking.

In de tijd die het duurt tot patiënten komen te overlijden, hebben ze medische hulp en verzorging nodig. In de handreiking staat beschreven welke zorg artsen en verpleegkundigen moeten bieden, hoe zij patiënten moeten begeleiden en hoe zij hen kunnen voorbereiden.

Artsen mogen medische hulp in principe niet weigeren, maar KNMG biedt artsen die hierbij in gewetensnood komen in de handreiking een uitweg. Bij gewetensbezwaarden mogen zij de zorg overdragen aan een collega.

Internist-oncoloog en voorzitter van de commissie Alexander de Graeff zegt donderdag in dagblad Trouw dat artsen hier behoefte aan hadden. Ze voelden zich volgens De Graeff onzeker, omdat ze niet vaak meemaken dat een patiënt op deze manier wil sterven. Er zijn zelfs artsen die de zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken, zien als hulp bij zelfdoding.

De commissie ziet dat volgens de internist anders. "Wij zien zelfdoding als een actieve handeling, die meestal gewelddadig is. Terwijl deze patiënten iets achterwege laten, namelijk eten en drinken. Als artsen dit toch als zelfdoding ervaren, en daaraan niet willen meewerken, kunnen ze voortaan een collega inschakelen."

Een woordvoerder van KNMG benadrukt dat het voorlopig om een concept gaat dat nu door de beroepsgroep is in te zien op de website van de artsenfederatie. Voor de zomer hoopt de federatie de handreiking definitief te maken.

Het percentage mensen dat jaarlijks sterft door te stoppen met eten en drinken bedraagt zo'n 0,4 tot 1,7 procent van het totaal aantal sterfgevallen. Bij ongeveer de helft van hen is een euthanasieverzoek afgewezen.