Het Nederlands verloedert niet

Ser_Ciappelletto

Nederlanders mopperen graag. Om lekker meta te zijn, mopperen ze ook graag over hetgene waarmee ze mopperen: het Nederlands. Die taal zou namelijk in razend tempo verloederen. Onzin, zegt nieuw onderzoek: de mopperaars zijn gewoon oude lullen zonder inlevingsvermogen.

Dat is één van de conclusies van het Groot Nationaal Onderzoek naar taal. Op verzoek van de Nederlandse openbare omroep deden taalwetenschappers van de Universiteit van Gent een onderzoek naar het taalgebruik van sprekers van het Nederlands, zowel Nederlanders als Vlamingen.

Vanzelfsprekend speelt onderwijsniveau een rol van betekenis. Ook bleek dat Nederlanders een grotere woordenschat hebben dan Belgen. De belangrijkste bepaler voor de grootte van de woordenschat is echter leeftijd. Een kind van twaalf kent zo'n 27 duizend woorden. In de zeventig jaar die daarop volgen, groeit die woordenschat met nog eens 16 duizend woorden.

Dat laatste is de reden dat ouderen vaak denken dat de woordenschat van jongeren eerder klein is. Omdat ze menen op dezelfde leeftijd meer woorden te hebben gekend, zien zij dit als taalverloedering. Een onterechte conclusie, zo zegt onderzoeker Marc Brysbaert: "Er is in dit opzicht geen sprake van taalverloedering, maar van een individueel leerproces."

Aan de test namen 400.000 mensen uit Nederland en België deel. De volledige resultaten volgen vanavond om 19:50u op Nederland 2, met een bespreking door taalspecialisten. De gebruikte test staat overigens nog steeds online. Voor de competitieve types: de gemiddelde score was 71,6.