Raad wil simpeler mbo-diploma

Mick (Philosocles)

De Onderwijsraad wil dat er een eenvoudiger mbo-diploma komt voor scholieren voor wie de kwalificatie mbo 2 te hoog gegrepen is. Die zouden vaak prima de arbeidsmarkt op kunnen. Ze neigen echter af te haken zonder uitzicht op een diploma.

Volgens de raad zijn er altijd leerlingen die wel willen maar toch niet verder komen dan mbo 1. Dat eerste niveau van assistent beroepsbeoefenaar kent geen diploma. Het zou vaak om scholieren gaan die weliswaar minder goed kunnen leren, maar wel capabel genoeg zijn om aan het werk te gaan. Het is niet verstandig om hen zonder papiertje de straat op te sturen, oordeelt de Onderwijsraad.

Ook moet worden voorkomen dat leerlingen afhaken van wie duidelijk is dat ze bekwaam genoeg zijn voor mbo 2. Scholen zouden deze jongeren meer tijd moeten geven om hun diploma te halen.

Steeds meer mbo'ers stoppen zonder diploma met hun opleiding, constateert de raad.  Als er geen actie wordt ondernomen zal het aantal voortijdige schoolverlaters verder groeien, luidt de waarschuwing.


Onderwijsraad wil eenvoudig mbo-diploma (NOS)