Onderzoek naar scheefwoners in dure woning

Redactie

Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) gaat onderzoek doen naar scheefwoners die niet in een te goedkope, maar in een te dure huurwoning wonen. Hij gaat bekijken wat hun 'verhuiswens' is, zo zei hij donderdag in een Kamerdebat. Met name de SP wil meer aandacht voor wat zij de 'echte scheefwoners' noemt.

Onder scheefwoners worden meestal mensen bedoeld met een relatief hoog inkomen die in een goedkope sociale huurwoning wonen. Maar volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen is er ook een grote groep mensen in een sociale huurwoning die meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur.

"Blok beweert dat arm-zijn een keuze is en dat mensen voor wie de huur te hoog is ook kunnen verhuizen naar een goedkopere woning", zegt Jansen. "Ik ben het nagegaan: in Amsterdam zijn drie goedkope huurwoningen beschikbaar. Dat lukt dus gewoon niet."

Blok is bereid onderzoek te doen naar de omvang van deze groep en naar hun bereidheid om te verhuizen.