Meer bevoegdheden Belastingdienst

static

De Belastingdienst legt zich in 2014 meer toe op de bestrijding van belastingfraude. Mensen die bij de voorlopige teruggave moedwillig onjuiste informatie verstrekken, kunnen vanaf volgend jaar een boete verwachten. Daarnaast krijgt de fiscus meer bevoegdheden om toeslagen te controleren, terug te halen en betalingen stop te zetten.

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2014 fraudebestrijding tot speerpunt uitgeroepen. Volgens staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) ondermijnt belastingfraude de betalingsmoraal en is het belangrijk voor evenwichtige belastinginkomsten om de rijksbegroting op orde te krijgen. Het opsporen en bestrijden van nieuwe fraudegevallen krijgt daarom prioriteit.

Mensen die een voorschot aanvragen bij de Belastingdienst krijgen dat niet meer automatisch. Uitbetaling kan pas als de aanvrager bekend is bij de fiscus en zich bij het Belastingkantoor heeft gemeld met bewijzen dat hij recht heeft op het voorschot.

De beslistermijn voor een voorschot wordt verlengd van acht naar dertien weken en kan met nog eens dertien weken verlengd worden. Mensen die een boete hebben gehad of zijn veroordeeld voor een belastingmisdrijf, komen vijf jaar lang niet in aanmerking voor een voorschot. Als de fiscus twijfelt aan een toeslagaanvraag, mag de dienst de aanvraag weigeren of de betaling voorlopig stop zetten.

Overige maatregelen uit het Belastingplan:

- Werken moet lonend worden. De maximale arbeidskorting stijgt in vier jaar met 836 euro. Voor 2014 bedraagt de verhoging 374 euro. Voor inkomens hoger dan 2,25 keer het minimumloon wordt de arbeidskorting inkomensafhankelijk afgebouwd.

- Het maximum van de algemene heffingskorting voor inkomens tot 19.645 wordt in vier jaar verhoogd met in totaal 196 euro. Vanaf 1 januari 2014 met 99 tot maximaal 2100 euro. Inkomensgroepen vanaf 19.645 zien de heffingskorting inkomensafhankelijk dalen.

- De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden verhoogd: frisdranken met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent

- De voorgenomen accijnsverhoging op tabak wordt uitgesteld tot 1 januari 2015

- De geplande accijnsverhoging op bier en wijn (14 procent) en sterke drank (5 procent) is geschrapt. Daarvoor komt een algemene accijnsverhoging van 5,75 procent op alle alcoholhoudende dranken.

- Motorrijtuigen die 1 januari 2014 veertig jaar oud zijn worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor personen- en bestelauto's die rijden op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto's tussen de 26 en veertig jaar oud, komt een overgangsregeling.

- Tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 mogen schenkingen tot 100 duizend euro belastingvrij aan familie, kennissen en vrienden worden gegeven als deze de gift in de aflossing van de hypotheek, restschuld of verbouwing van de eigen woning steken. Normaal geldt vrijstelling van schenkingsbelasting alleen voor een bedrag van maximaal 51.407 euro van ouders aan kinderen tussen achttien en veertig jaar.

- Het fiscaal vriendelijk sparen van ontslagvergoeding in een stamrecht bv wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 mogen bestaande gevallen met een stamrecht bv het gehele bedrag in een keer laten uitbetalen en hoeft over slechts 80 procent van het totaal bedrag belasting te worden betaald. Het kabinet hoopt met deze maatregel in 2014 1,25 miljard euro te bezuinigen.