Een op drie werkzoekers bewust van online reputatie

Redactie

Een derde van de sollicitanten houdt er rekening mee dat potentiële werkgevers hun gedrag op sociale media bekijken. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Stepstone onder ruim zeventienduizend sollicitanten in acht Europese landen.

Uit het onderzoek blijkt dat van de bijna vijftienhonderd ondervraagde werkgevers driekwart op sociale media kijkt om een beeld te krijgen van de sollicitant. Als ongepast taalgebruik of afbeeldingen worden gevonden, kan dat een afwijzing tot gevolg hebben. Ook onjuist taalgebruik of tegenstrijdigheden met het meegezonden cv kunnen de sollicitant parten spelen.

Als de sollicitant online echter complimenten krijgt van anderen en goed blijkt te kunnen schrijven, kan dat juist positief werken. De helft van de werkgevers geeft aan op sociale media een bevestiging te hebben gekregen van het positieve beeld dat ze van een sollicitant hadden. Een kwart heeft echter wel eens een reden gevonden om een sollicitant toch af te wijzen.