'Europa moet Engels spreken'

Ser_Ciappelletto

De Duitse president Joachim Gauck heeft in een rede over Europa voorgesteld om één taal voor de hele unie te introduceren, die naast de nationale taal geleerd zou moeten worden. Hij wil daarmee het saamhorigheidsgevoel in de EU vergroten. De beste keuze lijkt hem het Engels.

Gauck sprak vrijdagavond een langverwachte rede uit over Duitsland en Europa. Hierin erkende hij de stereotypen die over de EU bestaan, zoals de 'hersendodende bureaucratie in Brussel' en de onmacht om het hoofd te bieden aan de crisis die de gezamelijke munteenheid bedreigt.

Toch ging hij snel verder met een onverdeeld positief beeld op een verenigd Europa, met als rode draad 'meer Europa'. Wijzend op de Euro, op het verdwijnen van de grenscontroles en op het afschaffen van invoerheffingen binnen de Schengenzone zei hij: "Op een erg positieve manier is meer Europa een deel van ons dagelijkse leven geworden."

Het was Gauck's eerste grote toespraak over de EU als president van Duitsland. Hij maakte daarvan gebruik om direct zijn visie op de EU uiteen te zetten. Hij deed ook een oproep aan de Britten om niet uit de EU te stappen, en hij verzekerde de overige lidstaten dat Duitsland niet van plan is haar wil op te leggen: "Het is mijn oprechte overtuiging dat in Duitsland 'meer Europa' niet een Duits Europa betekent, maar een Europees Duitsland."

Ook weerlegde hij het idee dat er geen Europese identiteit zou bestaan: "Europa heeft wel degelijk een bron van identiteit: een feitelijk tijdloze canon van waarden die ons op verenigt op twee niveaus, zowel in onze belijdenis van respect voor die waarden, als in de actie die we ondernemen om ze hoog te houden." Hij voegde daaraan toe dat 'meer Europa' betekent dat we diversiteit een groter deel van ons leven moeten maken, en het moeten toestaan ons te verenigen.

Om het idee van de Europese eenheid te bevorderen stelde hij naast de informele eenheidstaal ook voor om één Europees televisiekanaal te maken voor alle lidstaten, 'een soort ARTE voor heel Europa', aldus Gauck die verwees naar de Frans-Duitse tv-zender ARTE.

Het bericht is grondig herschreven om 11:13u.